Een Goed Gesprek met Hein van der Loo

“Besturen in ons stadhuis is een uitvloeisel van wat er op straat gebeurt, dat probeer ik aan te zetten.”

Hein van der Loo, de burgemeester van Almere, probeert belangrijke onderwerpen die worden behandeld in het college of in de gemeenteraad naar de situatie van inwoners en ondernemers te brengen. Bijvoorbeeld als het gaat om een bedrijventerrein waar net een controle is geweest of een initiatief van inwoners die niet tevreden zijn met de buitenruimte en daar zelf een oplossing voor verzinnen.

“In mijn rol als burgemeester wil ik voorop lopen om niet meteen iets te vinden, maar nieuwsgierig te zijn naar de ander. Vragen stellen aan elkaar in plaats van veroordelen en dat geldt wat mij betreft voor iedereen.”

In de serie ‘Een goed gesprek’ praat Sven van der Burg met de burgervader van de stad. Naast zijn invulling van het burgemeesterschap en de bestuursstijl komen ook andere onderwerpen aan bod. Hoe kijkt Hein van der Loo naar de samenleving? Welke betekenis hebben de grote problemen in de wereld voor Almere en wat is zijn droom voor de stad?

Een verdiepend gesprek over mensbeelden, belangrijke momenten in het leven, de waarde van contact hebben met de inwoners en het blijven doen van kleine goede dingen in je eigen straat of buurt als antwoord op grote gebeurtenissen buiten de stadsgrenzen.

Geschreven door