Inclusie en Intersectionaliteit: Shanella Bleecke sluit zich aan bij Winter Pride Almere

Shanella Bleecke treedt aan als bestuurslid van Winter Pride Almere. Door haar ervaring en betrokkenheid bij het versterken en verbreden van het culturele aanbod in Almere, zal Shanella een waardevolle bijdrage leveren aan het bevorderen van een inclusieve en tolerante stad voor alle inwoners.

Als iemand die is opgegroeid met een Surinaamse moeder en Nederlandse vader en daarmee twee verschillende culturen en loyaliteiten, begrijpt Shanella als geen ander het belang van inclusie en intersectionaliteit binnen de LHBTI+ gemeenschap. Met het aantreden van Shanella treedt Sem Krijn van Dijk af als bestuurslid. Sem blijft wel aan de zijlijn betrokken. Het bestuur bestaat nu naast Shanella uit Mario Pot en Claire Slingerland.

Thema: ‘Samen Verbonden’

Winter Pride Almere is dit jaar van 3 tot en met 5 november en heeft als thema ‘Samen verbonden’.  Het thema heeft tot doel de verbondenheid te symboliseren tussen de LHBTI-gemeenschap en alle inwoners van Almere. Het thema benadrukt het belang van samen zijn, samenwerken en begrip hebben voor elkaar, ongeacht iemands seksuele oriëntatie, genderidentiteit of achtergrond. Het zet in op inclusie, gelijkheid en het creëren van een gemeenschappelijke basis voor alle inwoners van Almere en wil vieren wat hen verbindt en om gezamenlijk te streven naar een inclusieve, tolerante en liefdevolle stad.

Waarom Pride?

Pride is nog steeds belangrijk. Er wordt wel eens gezegd; ‘waarom vragen jullie aandacht voor jullie zelf?’ De aandacht is echter niet voor ons maar om onder de aandacht te brengen dat LHBTI+ mensen nog steeds, meer dan andere mensen, te maken hebben met discriminatie en geweld in Nederland. En dat in 69 landen LHBTI+ zijn strafbaar is. In een aantal landen staat er zelf levenslange gevangenisstraf of de doodstraf op. Daarnaast zie we in Europa een anti LHBTI+ trend ontstaan gevoed door desinformatie en verdachtmakingen.

Samenwerking

Het programma dit jaar is net als vorig jaar divers en wordt dit jaar uitgevoerd in samenwerking met Avanti Almere, Museum M, De Nieuwe Bibliotheek, De Meester, Bureau Gelijke Behandeling Flevoland en de Gemeente Almere. Deze gezamenlijke inspanningen zijn essentieel om te streven naar een stad waarin iedereen zich veilig, geaccepteerd en gevierd voelt, en waar liefde en tolerantie heersen. Op de site van Winter Pride Almere, www.winterpridealmere.nl, vind je binnenkort het hele programma.

Foto: Richard ter Borg 

Geschreven door