Almeers bedrijf Applifire Ambassadeur Participatie Flevoland

Ingenieursbureau Applifire uit Almere is één van de zes Ambassadeurs Participatie Flevoland die tijdens het Flevopenningengala op 22 april 2022 door het Regionaal Werkbedrijf Flevoland (RWF) worden benoemd.

Applifire directeur Ed Clarijs ontving afgelopen maandag 31 januari de felicitaties van wethouder sociaal domein Froukje de Jonge. De wethouder benadrukte daarbij het belang van maatschappelijke ondernemen, waarbij de werknemers centraal staan en ieder naar vermogen kan participeren.

Applifire gaat uit van de gedachte dat iedereen moet kunnen participeren binnen de arbeidsmarkt, ook kwetsbare mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. “Wij proberen het werk voor iedereen toegankelijk te maken”, zegt Clarijs. Om dat te bereiken benadrukt Clarijs bereid te zijn aanpassingen door te voeren in zowel de functie als de werkomgeving. De samenstelling van het personeelbestand bij Applifire is divers: van 50+ tot statushouders.

Wethouder De Jonge, die ook voorzitter is van het RWF, zei bewondering te hebben voor sociale werkgevers zoals Applifire: “Hier wordt vooral gekeken naar de menselijke aspecten. Ook personeel dat een steuntje in de rug nodig heeft kan in een fijne werksfeer werken en ook voor hen is er ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.” Zij noemde het voorbeeld van een werknemer die met taalondersteuning in staat werd gesteld een duurzame werkplek bij Applifire te realiseren.
Laura Menger van het Almeerse werkgeversservicepunt Baangericht zegt dat de verhalen en aanpak van de ambassadeurs zoals Applifire een inspiratie zijn voor andere werkgevers die een eveneens een bijdrage willen leveren om de inclusieve arbeidsmarkt in Flevoland te vergroten.

Inclusieve arbeidsmarkt

Werkgevers uit de zes Flevolandse gemeente die uitzonderlijke prestaties leveren in het kader van de Banenafspraak dongen sinds 2016 jaarlijks mee naar de RWF Participatiepenning. Inmiddels is de focus van het RWF flink verbreed en omvat nu de gehele inclusieve arbeidsmarkt. De inclusieve Arbeidsmarkt is een arbeidsmarkt waaraan mensen zoveel mogelijk en duurzaam meedoen, niet kijkend naar beperkingen maar naar de talenten en mogelijkheden. Met deze verbreding is ervoor gekozen om het competitie-element van de Participatiepenning te verlaten. In plaats van het kiezen van een winnaar, wordt voortaan jaarlijks door iedere gemeente een werkgever voorgedragen voor de titel Ambassadeur Participatie van de inclusieve arbeidsmarkt Flevoland.  De benoeming van de zes ambassadeurs vindt plaats op Flevopenningen ondernemersgala, dat dit jaar op 22 april in Almere zal plaatsvinden.

Over het RWF

Onder de noemer Flevoland Werkt! werken de partners in het regionale samenwerkingsverband RWF samen aan een inclusieve arbeidsmarkt. Met initiatieven zoals het Ambassadeurschap Participatie in het kader van Inclusief Werkgeverschap 2022 brengt Flevoland Werkt! nut en noodzaak van de inclusieve arbeidsmarkt onder de aandacht van een grote groep belanghebbenden. In een inclusieve arbeidsmarkt komen alle (toekomstige) werknemers tot hun recht.

Geschreven door