Woningcorporaties twijfelen aan bouwopgaven voor Almere

De woningcorporaties die in Almere bouwen betwijfelen of de gemeente voldoende bouwlocaties aanbiedt om de bouwwensen van de provincie te realiseren.

De nieuwe coalitie van Flevoland wil in zeven jaar 40-duizend woningen bouwen in Almere en Lelystad samen. De twee steden hebben zich eerder verplicht 31-duizend nieuwe huizen te bouwen. Daarvan zijn er bijna 10-duizend sociale huurwoningen.

De corporaties kunnen zich wel vinden in de visie van de provincie. In het coalitieakkoord wordt benadrukt dat de 40-duizend extra woningen vooral in het stedelijke gebied moeten komen óf aansluitend op bestaande bebouwing.

Maar 40.000 extra woningen in zeven jaar is hoog gegrepen nu de markt tegenzit. Voor Almere is de bouwopgave opgeschroefd naar 3-duizend woningen per jaar, terwijl de polderstad de afgelopen jaren niet in staat bleek de woningproductie boven de 2-duizend woningen te krijgen. En in het eerste half jaar van 2023 werden slechts 640 woningen aan de voorraad toegevoegd.

Volgens de MRA Woondeal moet Almere in die periode tot 2030 locaties beschikbaar stellen voor de bouw van 6.360 sociale huurwoningen.

Geschreven door