Betere recycling door het circulair ambachtscentrum

Nederland wil in 2030 50% circulair zijn. Dat betekent dat de helft van al het afval dan opnieuw moet worden gebruikt. In 2050 moet al het afval worden hergebruikt. Dat noemen ze een volledig circulaire economie.  

Circulair Ambachtscentrum 

Een goede manier om materialen nog meer en beter te recyclen is een Circulair Ambachtscentrum. Zo’n circulair ambachtscentrum bestaat uit een recyclingperron, kringloopwinkel en reparatiewerkplaats. In Almere biedt het ook plaats aan bedrijven, die de gerecyclede producten als nieuwe grondstof hergebruiken. Zo werken alle partijen samen zodat stoffen en materialen hun waarde houden.   

Bouwstenen

Een circulair ambachtscentrum geeft ingeleverde producten en materialen een tweede leven. Daarom worden kringloopbedrijven en recylingperrons gezien als één van de ‘bouwstenen’ van een circulaire economie. Dit is een goed voorbeeld van hoe gemeenten en kringloopbedrijven elkaar kunnen versterken.  

Alleen wanneer er geen upcycling mogelijk is, wordt het afval zorgvuldig gerecycled via het recyclingperron. Als een houten kast bijvoorbeeld niet meer in de kringloopwinkel verkocht kan worden, kan het hout gebruikt worden om spaanplaat van te maken. Onnodig verbranden wordt zo voorkomen, producten hebben een langere levensduur en daardoor gaan er minder grondstoffen verloren.  

Landelijk netwerk 

De rijksoverheid wil dat er in 2030 een landelijk netwerk van circulaire ambachtscentra is. Dit is vastgelegd in het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2019 – 2023

Stap voor stap 

Almere werkt aan het Circulair Ambachtscentrum. De ontwikkeling bestaat uit de volgende deelstappen: 

  1. Een grondstofanalyse. Een overzicht van wat er op de recyclingperrons binnenkomt en wat hier nog mee gedaan kan worden. 
  2. Samenwerking met kringloopbedrijven, ondernemers en goede doelen voor het opnieuw gebruiken van producten die nog goed bruikbaar zijn. 
  3. Uit elkaar halen van producten uit de grofvuilstroom. Onderdelen kunnen dan gerecycled worden. 
  4. Het (eventueel) aanpassen van de huidige ophaaldienst, met meer aandacht voor hergebruik van producten en materialen. 
  5. Het afsluiten van contracten die gericht zijn op het circulair inzetten van materialen.  

Europees project 

Het Circulair Ambachtscentrum in Almere is onderdeel van het Europese subsidieproject Stop Waste (Interreg North West Europe-programma). Binnen dit project wordt samengewerkt en worden ervaringen uitgewisseld met steden in Portugal, Roemenië en Litouwen. 

Geschreven door