Eerste plasticafval-recyclefabriek van Nederland staat in Almere

Opening Groene Plastic Fabriek: oplossing voor moeilijk recyclebaar plastic

Op 29 april is de Groene Plastic Fabriek in Almere officieel in gebruik genomen. De fabriek is tot stand gekomen door een innovatiepartnerschap tussen de gemeente Almere en het circulaire bedrijf Save Plastics, en biedt een oplossing voor moeilijk recyclebaar plastic. 

Hoogwaardig plastic, vooral bekend van de PET-flessen, is relatief makkelijk te recyclen. Maar ongeveer de helft van het plastic afval in Nederland is laagwaardig plastic, dat bestaat uit verschillende soorten plastic dat niet optimaal kan worden gescheiden en vaak erg vies is. In Nederland wordt dit plastic over het algemeen verbrand. Zonde, vindt de gemeente Almere. Wethouder duurzaamheid Jan Hoek: “In Almere maken we werk van de circulaire economie. Als gemeente pakken we hierin een actieve rol. In 2018 zijn we daarom op zoek gegaan naar een ondernemer om in onze stad een plasticverwerkingsfabriek te starten. De gedachte was: als van lastig recyclebaar plasticafval van Almeerse huishoudens producten voor de openbare ruimte kunnen worden gemaakt zoals oeverbeschoeiing, paaltjes en bankjes, dan kunnen wij die producten weer afnemen en gebruiken in onze eigen stad. Zo kunnen we de cirkel rond maken en ontstaat er een lokale circulaire economie voor plastic afval. Mooi om te zien dat we nu zover zijn dat de fabriek daadwerkelijk geopend wordt.“

Innovatiepartnerschap

Om bij te dragen aan een oplossing voor moeilijk recyclebare plastic, biedt de gemeente niet alleen de ingezamelde grondstof aan, maar neemt ook producten af die ervan gemaakt worden. Deze gegarandeerde afname helpt om een initiatief daadwerkelijk van de grond te krijgen en wordt mogelijk gemaakt door een relatief nieuwe aanbestedingsmethode: het innovatiepartnerschap. Een samenwerkingsverband waarbij opdrachtgever en opdrachtnemer in een vroeg stadium met elkaar in zee gaan, zonder vooraf precies te weten waar ze uitkomen. Deze manier van aanbesteden kan gebruikt worden voor de aanschaf van producten die nog niet op de markt beschikbaar zijn of nog niet voldoen aan de gewenste kwaliteit. De gemeente kan met deze aanbestedingsmethode samen met het bedrijfsleven actief werken aan innovaties, en daarna de producten afnemen die uit het ontwikkeltraject voortkomen.

De Groene Plastic Fabriek

De Groene Plastic Fabriek op bedrijventerrein de Vaart in Almere is een pilot-fabriek die op kleine schaal van start gaat. De fabriek is schaalbaar en bij grotere vraag kan de capaciteit worden aangepast. In de fabriek wordt niet alleen geproduceerd door Save Plastics, ook de grondstoffen worden in eigen huis verwerkt. Deze combinatie is nieuw voor de recycling industrie en kan als voorbeeld dienen voor andere steden in Nederland en in Europa.

Save-tasta’ huisje op floriade

Ook op de Floriade 2022 zijn de producten van de Groene Plastic Fabriek te zien. Er zijn bankjes, vlonders en schuttingen, maar er is ook een prototype van het ‘save-tasta’ huisje gebouwd. De woning staat symbool voor de vele mogelijkheden van gerecycled plasticafval. De stapelbare bouwblokken voor de woning zijn in de Groene Plastic Fabriek gemaakt. In het prototype van 20m² is in totaal 7.482 kg plastic afval verwerkt. Dit staat gelijk aan circa 5 miljoen boterhamzakjes. En door te kiezen voor recyclen in plaats van verbranden, wordt 7.419 kg aan CO2-uitstoot bespaard. Dat is evenveel als 62.352 km rijden met een auto. Het prototype is vanaf april 2022 te zien op de Floriade.

EFRO De Groene Plastic Fabriek in Almere is een initiatief van de gemeente Almere en wordt ondersteund door zowel Nederlandse projectpartners: Provincie Flevoland, Cirwinn en Hogeschool Utrecht als Europese projectpartners. Deze partners werken samen in het project Transform-CE van het Interreg North West Europe-programma als onderdeel van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Foto: Bram Peters, directeur Save Plastics

Geschreven door