College Almere wil energietransitie versnellen

Het college heeft haar visie op de energietransitie bekendgemaakt en legt deze voor aan de gemeenteraad ter besluitvorming. In de visie staan de doelen en ambities om te komen tot een energieneutraal en aardgasvrij Almere in 2050.

Daarnaast heeft het college de ambitie om de energietransitie te versnellen richting 2030. In plaats van de CO2-vermindering van 49% in 2030 en 95% in 2050 ten opzichte van 1990, heeft het college de ambitie om 55% CO2-vermindering in 2030 en nagenoeg klimaatneutraal in 2050 te halen.

Waarom de energietransitie versnellen?

Wethouder Alexander Sprong: “Met het versnellen van de energietransitie richting 2030 wordt een eerste stap gezet richting de ambitie uit het coalitieakkoord: Almere wordt de eerste grote energieneutrale stad van Nederland. Deze nieuwe visie brengt in beeld welke uitdagingen er zijn om te komen tot een schone en leefbare omgeving voor nu en in de toekomst. We gaan samen met onze inwoners, bedrijven en partners aan de slag om onze stad voor te bereiden op en mee te nemen in de energietransitie. Gezamenlijk op weg naar die eerste grote energieneutrale stad van Nederland.”

Almere energieneutraal en aardgasvrij

In lijn met het Klimaatakkoord moet Almere in 2050 energieneutraal en aardgasvrij zijn. Dit is nodig om de effecten van klimaatverandering te beperken, zodat alle Almeerders en Almeerse bedrijven kunnen blijven genieten van een prettige en leefbare stad. Bovendien wil Almere bijdragen aan (inter)nationale doelstellingen voor CO2-vermindering en haar afhankelijkheid van aardgas verminderen om de toegang tot energie te waarborgen.

Drie hoofdonderwerpen

De energievisie is opgebouwd uit drie onderwerpen om de gestelde doelen te bereiken. Deze onderwerpen zijn:

  1. Bestaande stad: Richting 2050 streeft Almere naar een energieneutrale stad met een aardgasvrij energiesysteem.
  2. Nieuwe stad: Gebiedsontwikkelingen in Almere moeten energieleverend worden om als stad aan de gemeentelijke doelstellingen te voldoen.
  3. Verkeer en vervoer: In 2050 is er gezonde en duurzame mobiliteit, waarbij elektrisch vervoer en verbeterde bereikbaarheid centraal staan,

Belangrijke basisregels De stap richting energieneutraal en aardgasvrij Almere gebeurt onder een aantal basisregels. Zo moet de transitie eerlijk en rechtvaardig zijn voor alle inwoners in Almere, wordt er ingespeeld op veranderingen, werkt de gemeente samen met in- en externe partners en wordt er ingezet op opschaling en innovatie

Geschreven door