De #Wooncrisis in Almere: week 38 in 2023

Liberale social engineering in #Almere: ruim aanbod voor wie € 74.000 verdient en marginaal aanbod voor wie tot modaal verdient. Drieëndertig sociale huurwoningen waarvan tweeëntwintig gloednieuwe. Die zullen eind 2023 of begin 2024 bewoonbaar zijn.

Woningzoeker
Tienduizenden Almeerders zijn op zoek naar een woning. WoningNet registreert jaarlijks meer dan 20.000 kandidaten die zich melden voor een betaalbare sociale huurwoning. Hoeveel kandidaten via Funda reageren op het beschikbare aanbod koopwoningen is niet bekend.
Het wekelijkse aanbod van sociale huur en vrije sector huurwoningen van de sociale verhuurders en het aanbod van koopwoningen op Funda is wel bekend. Een aanbod dat voornamelijk huishoudens met twee keer modaal en meer bedient.

Sociale huur en dure huur
WoningNet biedt in week 38 van dit jaar drieëndertig sociale huurwoningen met een prijs van € 438 tot € 805 aan en geen ‘midden’-huur woningen van de corporaties.
Twaalf van de sociale huurwoningen krijgen via verloting een bewoner. De andere eenentwintig betaalbare huurwoningen gaan naar kandidaten met de langste wachttijd (inschrijfduur). Vijf van die sociale woningen zijn voor senioren bestemd, een voor een jongeren en vijftiend voor een woningzoekende die niet tot een van deze doelgroepen behoort.

Funda
De website van Funda biedt zowel zicht op het aanbod van huurwoningen in de vrije sector als koopwoningen in Almere. In week 38 biedt Funda 50 huurwoningen aan met een prijs van € 1.375 tot € 3.750. Funda biedt deze week geen midden-huur huizen aan.
Daarnaast 927 koopwoningen, waarvan slechts een beperkt deel betaalbaar voor modale kopers met een inkomen tot € 40.000. Een aantal dat het aanbod op WoningNet met een factor 28 ruimschoots overtreft.  

Nauwelijks betaalbare koop
Het betaalbare koopsegment (tot € 225.000) voor wie minstens € 54.000 per jaar verdient is met 5 woningen net zo schaars als vorige week. Daarvan zijn er twee onder bod en dus bijna verkocht.
Voor wie € 225.000 tot € 350.000 (vereist jaarinkomen € 54.000 tot 74.000) te besteden heeft is het aanbod deze week weer net iets kleiner dan vorige week: nu 171 en in week 37 196 woningen.
De koper met € 350.000 tot € 500.000 (vereist jaarinkomen € 74.000 tot € 100.000) op zak heeft ook deze week weer aanzienlijk meer te kiezen: 394 (was in week 37: 401) huizen. Dat is meer dan twee keer het aanbod voor wie minder te besteden heeft.
Met een budget van € 500.000 tot € 1.000.000 (vereist inkomen € 100.000 tot € 200.000) kan de koper deze week uit twee woningen minder dan een week geleden kiezen: 334 (was in week 37: 336). Dat is nog ruim meer keuze dan wie minder dan € 350.000 te besteden heeft.
Wie meer dan een € 1.000.000 aan een woning kan uitgeven heeft ook deze week relatief meer keus dan de kandidaat huurder van een sociale huurwoning: 25 (was in week 37 ook 25). Het aantal woningzoekenden in Almere dat € 1.000.000 of meer te besteden heeft is aanzienlijk lager is dan 20.000.

Almeerse trend: wonen al maar minder betaalbaar
Almere is in 1976 begonnen met voldoende ruimte voor inwoners met een bescheiden inkomen:  huurders van betaalbare sociale huurwoningen. Decennialang was meer dan de helft van de woningen in Almere een sociale – en dus betaalbare – woning.
Na het succes van de premiekoopwoningen en de aflossingsvrije hypotheek is dat veranderd. Slechts een kwart van de Almeerse woningvoorraad is tegenwoordig nog sociale huurwoning. In 2023 is de trend in Almere: veel (te) duur aanbod in de koopsector voor wie jaarlijks € 74.000 of meer verdient en veel te weinig voor Almeerders die zich met een inkomen van € 50.000 of minder moeten zien te redden.

Woonvisie ‘Thuis in Almere’: liberale social engineering
Minister Hugo de Jonge wil dat de woningvoorraad van elke gemeente voor minstens 30 procent uit sociale huur bestaat. Volgens de woonvisie wil het gemeentebestuur de woningvoorraad zo goed mogelijk afstemmen op de woonwensen en mogelijkheden van de inwoners en toekomstige inwoners van Almere.
Wie wekelijks het betaalbare aanbod bekijkt en dat vergelijkt met het overwegend (veel te) dure aanbod kan de conclusie trekken dat Almere dankzij liberaal woonbeleid onmiskenbaar door de ondergrens van fatsoenlijke volkshuisvesting is gezakt. Dat kan gerust worden gekwalificeerd als de liberale versie van social engineering… 

John van der Pauw

Geschreven door