De #Wooncrisis in Almere: week 39 in 2023

Almeerse woningzoekenden hebben te maken met liberale social engineering: ruim aanbod voor wie € 74.000 verdient en marginaal aanbod voor wie tot modaal verdient. Deze week elf sociale huurwoningen die vorige week nog niet aangebonden werden.

Woningzoeker
Tienduizenden Almeerders zijn op zoek naar een woning. WoningNet registreert jaarlijks meer dan 20.000 kandidaten die zich melden voor een betaalbare sociale huurwoning. Hoeveel kandidaten via Funda reageren op het beschikbare aanbod koopwoningen is niet bekend.
Het wekelijkse aanbod van sociale huur en vrije sector huurwoningen van de sociale verhuurders en het aanbod van koopwoningen op Funda is wel bekend. Een aanbod dat voornamelijk huishoudens met twee keer modaal en meer bedient.

Sociale huur en dure huur
WoningNet biedt in week 39 van dit jaar elf sociale huurwoningen met een prijs van € 647 tot € 808 aan. Deze week geen ‘midden’-huur woningen van de corporaties.
Vier van de sociale huurwoningen krijgen via verloting een bewoner. De zeven betaalbare huurwoningen gaan naar kandidaten met de langste wachttijd (inschrijfduur). Drie van die woningen zijn voor senioren bestemd, twee voor woningzoekenden met een Wmo-indicatie en twee voor anderen. Voor jongeren en studenten geen aanbod.

Funda
De website van Funda biedt zowel zicht op het aanbod van huurwoningen in de vrije sector als koopwoningen in Almere. Deze week geen midden-huur woningen. In week 39 wel 44 huurwoningen aan met een prijs van € 1.135 tot € 3.750.
Daarnaast 1.043 koopwoningen, waarvan slechts een beperkt deel betaalbaar voor kopers met een modaal inkomen tot € 40.000. Een aantal dat het aanbod op WoningNet met een factor 94 ruimschoots overtreft.  

Nauwelijks betaalbare koop
Het betaalbare koopsegment (tot € 225.000) voor wie minstens € 54.000 per jaar verdient is met 3 woningen net zo schaars als vorige week.
Voor wie € 225.000 tot € 350.000 (vereist jaarinkomen € 54.000 tot 74.000) te besteden heeft is het aanbod deze week weer iets groter dan vorige week: nu 176 en in week 38 waren dat maar 171 woningen.
De koper met € 350.000 tot € 500.000 (vereist jaarinkomen € 74.000 tot € 100.000) op zak heeft ook deze week weer aanzienlijk meer te kiezen: 457 (was in week 38: 394) huizen. Dat is meer dan twee keer het aanbod voor wie minder te besteden heeft.
Met een budget van € 500.000 tot € 1.000.000 (vereist inkomen € 100.000 tot € 200.000) heeft de koper deze week ook meer keuze dan een week geleden: 382 (was in week 37: 334).
Wie meer dan een € 1.000.000 aan een woning kan uitgeven heeft ook deze week relatief meer keus dan de kandidaat huurder van een sociale huurwoning: 25 (was in week 38 ook 25). Het aantal woningzoekenden in Almere dat € 1.000.000 of meer te besteden heeft is aanzienlijk lager is dan 20.000. Daardoor is de slaagkans van woningzoekenden met een modaal inkomen veel kleiner.

Almeerse trend: wonen al maar minder betaalbaar
Almere is in 1976 begonnen met voldoende ruimte voor inwoners met een bescheiden inkomen:  huurders van betaalbare sociale huurwoningen. Decennialang was meer dan de helft van de woningen in Almere een sociale – en dus betaalbare – woning.
Na het succes van de premiekoopwoningen en de aflossingsvrije hypotheek is dat veranderd. Slechts een kwart van de Almeerse woningvoorraad is tegenwoordig nog sociale huurwoning. In 2023 is de trend in Almere: veel (te) duur aanbod in de koopsector voor wie jaarlijks € 74.000 of meer verdient en veel te weinig voor Almeerders die zich met een inkomen van € 50.000 of minder moeten zien te redden.

In ambities kun je niet wonen
Minister Hugo de Jonge wil dat de woningvoorraad van elke gemeente voor minstens 30 procent uit sociale huur bestaat. Volgens de woonvisie wil het gemeentebestuur de woningvoorraad zo goed mogelijk afstemmen op de woonwensen en mogelijkheden van de inwoners en toekomstige inwoners van Almere.
Nul20 laat deze week weten dat de nieuwbouw in Almere ver achter blijft bij de ambitie van de liberale wethouder Julius Lindenberg.

Woonvisie ‘Thuis in Almere’: liberale social engineering
Wie wekelijks het betaalbare aanbod bekijkt en dat vergelijkt met het overwegend (veel te) dure aanbod kan de conclusie trekken dat Almere dankzij liberaal woonbeleid onmiskenbaar door de ondergrens van fatsoenlijke volkshuisvesting is gezakt. Dat kan gerust worden gekwalificeerd als de liberale versie van social engineering… 

John van der Pauw

Geschreven door