Eenstemmige tekst van zes fracties tegen discriminatie

Hoofddoeken en andere religieuze uitingen worden in Almere niet verboden voor buitengewone opsporingsambtenaren. Boa’s mogen de religieuze uitingen zichtbaar blijven dragen.

Een oproep van de VVD en de PVV om religieuze neutraliteit van handhavers te waarborgen is donderdagavond door de gemeenteraad afgewezen. 25 Raadsleden stemden tegen dat voorstel.

Opvallend daarbij was dat zes fracties een gelijke tekst als stemverklaring oplazen. Die luidde: “De Almeerse boa’s behoren een afspiegeling te zijn van onze superdiverse stad. Deze motie roept op tot discriminatie en maakt onze handhavingsmacht minder divers en inclusief. Daarom stemmen wij tegen.”

Die tekst gebruikten de Partij voor de Dieren, Denk, SP, PvdA, BIJ1 en GroenLinks. CDA en D66 stemden ook tegen, omdat zij de richtlijn van de Vereniging Nederlandse Gemeenten willen afwachten.

Het voorstel van de VVD en PVV zou er vooral toe leiden dat boa’s geen hoofddoekjes kunnen dragen. Andere religieuze uitingen, zoals kruisjes, zijn niet altijd zichtbaar.

Daarmee wijkt Almere af van het verzoek dat demissionair VVD-minister Yesilgöz van Justitie heeft gedaan. Politiemensen in uniform mogen de uitingen niet tonen, maar voor boa’s gelden geen landelijke richtlijnen.

Geschreven door