Partij voor de Dieren, “Wij zijn er meer dan klaar mee!” 

De Partij voor de Dieren is helemaal klaar met het vuurwerkoverlast in Almere. Afgelopen november lanceerde de partij een landelijk vuurwerkmeldpunt, waarbij er alleen al in Almere bijna 1000 meldingen van vuurwerkoverlast zijn binnengekomen bij de Almeerse fractie van de Partij voor de Dieren. En de meldingen blijven zelfs na de jaarwisseling nog binnenstromen!

Fractievoorzitter Marjolijn Veenstra van de Partij voor de Dieren Almere is niet verbaasd over de vele meldingen van vuurwerk in haar stad: “Al jaren start de jaarwisseling in Almere in oktober en loopt door tot in februari. De vele harde knallen zijn door de gehele stad te horen. Met ons vuurwerkmeldpunt hebben we nu in kaart kunnen brengen hoe groot de overlast is en waar deze voornamelijk plaatsvindt in Almere, namelijk onder andere in de Bouwmeesterbuurt in Almere Buiten, de Wierden in Almere Haven en Muziekwijk in Stad.”

Volgens de Partij voor de Dieren is het zeer duidelijk; de harde knallen van vuurwerk veroorzaken veel overlast voor mens, dier en natuur. Vele melders van vuurwerkoverlast beschrijven hoeveel impact de harde knallen hebben op hun huisdieren, waardoor huisdieren zelfs niet meer naar buiten durven. Ook wilde dieren kunnen dagen van slag zijn door de onverwachte harde knallen. Volgens de Partij voor de Dieren is er maar één oplossing en dat is een vuurwerkvrij Almere, waarbij consumentenvuurwerk niet meer mag worden afgestoken. De Partij voor de Dieren heeft daarom onlangs, samen met GroenLinks, SP, PvdA, ChristenUnie, Bij1 en DENK nog een voorstel ingediend om Almere vuurwerkvrij te maken. Dat voorstel heeft het toen niet gehaald.

“In de gemeenteraad van Almere zitten helaas nog partijen die waarlijk geloven dat we op landelijk beleid moeten wachten en niet het heft in eigen handen moeten nemen om de stad vuurwerkvrij te maken. Ook ziet de Partij voor de Dieren Almere dat sommige partijen nog niet volledig inzien wat de enorme impact is van vuurwerkoverlast. Met ons vuurwerkmeldpunt hebben we dat wel glashelder laten zien; vuurwerk geeft heel veel overlast! Uiteraard blijft de Partij voor de Dieren Almere strijden voor een vuurwerkvrije stad, waarbij de jaarwisseling weer een feest wordt voor iedereen!” aldus Marjolijn Veenstra.

De aankomende periode zal de evaluatie van de jaarwisseling weer naar de raad toekomen, waarbij de Partij voor de Dieren Almere de bijna 1000 (!) meldingen van vuurwerkoverlast zal overhandigen aan de burgemeester.

Geschreven door