‘Verstrekking hulpmiddelen vaker voor onbepaalde tijd’

Het toekennen van hulp en het verstrekken van hulpmiddelen moet veel eenvoudiger. De herhaalde aanvraag levert veel Almeerders stress op.

De situatie van ouderen die huishoudelijke hulp nodig hebben of cliënten die afhankelijk zijn van een rolstoel verandert zelden nog. Toch moeten zij herhaaldelijk een nieuwe aanvraag indienen. De onzekerheid daarover levert vaak spanning op. Sommige gemeenten werken al met een Wmo-indicatie voor onbepaalde tijd. Bovendien vermindert de administratielast flink.

De Partij voor de Dieren wil weten of de hulp ook in Almere permanent kan blijven. Almere hanteert zo’n toekenning al voor trapliften, maar nog niet voor dagbesteding en huishoudelijke hulp.

Raadslid Marjolijn Veenstra vindt dat alle voorzieningen uit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning onbeperkt moeten zijn in geval van een chronische of langdurige klacht.

Daarnaast vindt ze dat voorzieningen ook veel eenvoudiger toegekend moeten worden. Dat kan door de beoordeling over te laten aan een wijkverpleegkundige. Ze heeft daarover vragen gesteld aan het college van B en W.

Geschreven door