Aanvalsplan moet bouw tijdelijke woningen versnellen

Op korte termijn wil de gemeente duizend tijdelijke sociale huurwoningen extra realiseren. Ook gaat het college de bouw van 1500 permanente woningen versnellen.

Dat staat in het donderdag bekend geworden aanvalsplan woningbouw 2023. De gemeente bereidt nu al de komst van duizend tijdelijke woningen voor, maar dat aantal wil het college verdubbelen. De bouw van 1500 afgesproken woningen moet versneld worden, staat in het plan.

Een van de maatregelen is permanente woningbouw, bedoeld voor het midden of het vrije segment, tijdelijk om te zetten naar sociale woningbouw. Dit ter verruiming van het aanbod sociale huurwoningen op korte termijn. Na afloop van de voorgenomen periode zullen de woningen dan met een eerste recht van koop aan de zittende huurders worden aangeboden.

Juristen hebben twijfels over deze aanpak. Omdat  huurders huurbescherming hebben is de kans dat een huurder uit eigen wil na die periode naar een andere en kleinere sociale huurwoning wil, gering.

Het college heeft met de woningcorporaties een tweewekelijks crisisoverleg over de bouw ingesteld. Ook wordt voorrang gegeven aan grote bouwprojecten op grond die de gemeente in bezit heeft. Verder wordt verbouwing van bestaande gebouwen tot woningen onderzocht.

In het aanvalsplan erkent het college de urgentie van het woonvraagstuk. “Eén simpele, eenduidige en haalbare oplossing is er niet, terwijl de woningbouwopgave in Almere groot is en doorbouwen van onverminderd groot belang”, staat in het plan. Omdat de nood hoog is, is een “stip op de horizon” nodig, waarbij de nadruk wordt gelegd op sociale huurwoningen.

Geschreven door