Asbest eraf, isolatie en zonnepanelen erop

De SP wil dat het vervangen van asbestdaken door nieuwe, goed geïsoleerde daken met zonnepanelen of groen erop, wordt opgenomen in de Almeerse Warmtetransitie-visie. De partij heeft daarvoor een amendement ingediend. Ook wil de SP houtige biomassa als warmtebron uitsluiten.

Volgens de SP zijn er in Almere nog altijd zo’n 1500 asbestdaken van voor 1994, toen asbest in de bouw verboden werd vanwege de ernstige gezondheidsrisico’s.

Begin 2020 sloot Almere zich op voorstel van de SP aan bij het landelijk Samenwerkingsverband Aanpak Asbestdaken (waar ook de provincie Flevoland en Lelystad onderdeel van uitmaken), waarmee men zich verplichtte op termijn alle asbestdaken te saneren. In aansluiting nam de gemeenteraad in juni 2020 de SP-motie “Asbest eraf, geïsoleerde daken met zonnepanelen erop” aan. Wethouder Jan Hoek vond de Regionale Energie Strategie (RES) van Flevoland niet de geëigende plek om de motie in optenemen. Het zou volgens hem in het lokale beleid worden opgenomen en terugkomen in de Warmtetransitie-visie.

“Hoeveel asbestdaken al vervangen”?

De SP was dan ook verbaasd dat de Warmtetransitie-visie met geen woord rept over de koppeling van energiebesparing met asbestsanering. Volgens Hoek is de motie al uitgevoerd: de gemeente heeft mensen gewezen op de provinciale subsidieregeling. Maar toen de SP vroeg hoeveel asbestdaken er al vervangen zijn, noemde hij het een “gotspe” dat de SP voorstellen doet, zonder te vertellen waar die van betaald moeten worden. De motie van de SP die destijds bij de RES aangenomen is gaf het college de opdracht om de koppeling van energiebesparing met de aanpak van asbestdaken een plek te geven in het lokale energiebeleid. Dat doet deze wethouder niet en voert dus een democratisch besluit van de raad niet uit!

Klimaatrechtvaardigheid

De Almeerse Warmtetransitie-visie komt voort uit het landelijke Klimaatakkoord uit 2018. Daarin is afgesproken dat de CO2-uitstoot in 2030 met 49% is verminderd en dat we in 2050 aardgasvrij zijn. Om die doelen te halen moet er nog enorm veel gebeuren. De SP waakt daarbij voor klimaatrechtvaardigheid. Ook de Almeerders met de laagste inkomens moeten in staat gesteld worden eraan mee te doen en ervan te profiteren. De praktijk is anders: de armste mensen wonen in de slechtst geïsoleerde woningen, soms zelfs met vocht en schimmel, en de hoogste energierekeningen. De asbestwoningen zijn de oudste en slechtst geïsoleerde woningen van Almere. Om deze te isoleren moet men eerst ook nog de asbest verwijderen. Dat maakt de situatie nog kostbaarder.

“Energie die je bespaart, hoef je niet meer op te wekken”

De SP is het met B&W eens om nog niet te starten met het aardgasvrij maken van de wijken. Daarvoor moet het Rijk eerst de nodige middelen verstrekken. De SP ondersteunt ook het plan om tot 2026 in te zetten op energiebesparing: “Dat is realistisch. Energie die je bespaart, hoef je niet meer op te wekken, dus daar krijg je nooit spijt van”, zegt de SP: “maar dat B&W bij energiebesparing de nota bene door de raad opgedragen koppeling met de asbestsanering niet wil opnemen, is een gemiste kans waar we spijt van krijgen”.  

Houtstook uitsluiten

Behalve het asbest-amendement heeft de SP ook, met de PvdD, een amendement ingediend om houtstook in de Warmtetransitie uit te sluiten. Houtstook is geen betrouwbaar en duurzaam alternatief voor aardgas. “Houtstook bevordert door de bomenkap die ervoor gepleegd wordt, niet alleen de klimaatopwarming, die we juist willen tegengaan, maar is bovendien uiterst schadelijk voor de volksgezondheid”, aldus de SP.

https://almere.notubiz.nl/document/10848379/1

  • Opleiding tot voetbaltrainer start in Almere

    Almere krijgt komend schooljaar een mbo-opleiding tot jeugdvoetbaltrainer. Het ROC begint in augustus met de opleiding Trainer/coördinator. Voor de opleiding wordt samengewerkt met ROC’s in…

Geschreven door