Extra opvang vluchtelingen, maar limiet bereikt

Almere gaat nog eens 115 vluchtelingen uit Oekraïne opvangen en wil ook maximaal tachtig alleenstaande jonge vluchtelingen onderdak bieden. Daarna is de grens voor opvang bereikt, vindt het college van Burgemeester en Wethouders.

Hierna is het college van plan geen nieuwe verzoeken voor opvang in te willigen. Dat staat in een brief aan de gemeenteraad.

Aan het recente verzoek van het kabinet geeft Almere gehoor omdat er grote druk staat op de asielketen in het land. B en W willen daarin hun verantwoordelijkheid nemen maar kijken ook naar het draagvlak en draagkracht van de stad.

Uiterlijk februari volgend jaar wil het college maximaal 115 Oekraïense oorlogsvluchtelingen opvangen. De extra plekken worden gerealiseerd door het huren van extra hotelkamers en het realiseren van een opvanglocatie aan de Wisselweg (foto). Over die locatie zijn omwonenden al eerder geïnformeerd.

Ook geeft Almere gehoor aan het verzoek van het COA om tijdelijk veertig en later maximaal tachtig jonge vluchtelingen te huisvesten. Vanaf morgen wordt een groep van deze minderjarigen ondergebracht in het Holiday Inn hotel in Buiten.

Als deze opvang geen problemen geeft, worden nog eens veertig alleenstaande jongeren verwelkomd. De gemeente laat hierbij de veiligheid en leefbaarheid voor de omwonenden en de jongeren meewegen.

Geschreven door