Inloopspreekuur discriminatie nu ook in Almere

Discriminatie is in Nederland strikt verboden, maar helaas worden nog steeds veel mensen geconfronteerd met ongelijke behandeling. Veel van deze slachtoffers weten vaak niet waar ze terecht kunnen voor hulp en advies. Bureau Gelijke Behandeling Flevoland (BGBF) biedt kosteloze ondersteuning aan. Dit kon al via telefonisch contact of e-mail, maar nu kan dat ook tijdens het wekelijks inloopspreekuur in de Stedenwijk.

Wat is discriminatie?

Discriminatie, afkomstig van het Latijnse woord ‘discriminatio,’ betekent letterlijk ‘het maken van onderscheid.’ Het ongeoorloofd maken van onderscheid kan leiden tot achterstelling van individuen. Bijvoorbeeld op basis van etnische achtergrond, huidskleur, religie, politieke overtuiging, geslacht, seksuele voorkeur, leeftijd, handicap, chronische ziekte, of om andere redenen. Deze kenmerken staan bekend als discriminatiegronden. In Nederland is discriminatie ten strengste verboden en dit is onder andere vastgelegd in artikel 1 van de Grondwet.

Kosteloos Inloopspreekuur

Het inloopspreekuur is bedoeld voor iedereen die met discriminatie te maken heeft gehad, zelfs als er slechts een vermoeden bestaat. Ook als je iemand kent die slachtoffer is geworden van discriminatie, luistert BGBF naar jouw verhaal. Tijdens de inloopspreekuren staat een juridisch medewerker van BGBF klaar om naar jou te luisteren, vragen te beantwoorden en samen de juiste stappen te zetten. Deze dienstverlening is volledig kosteloos. Daarnaast kun je ook bij het inloopspreekuur terecht als je alleen vragen hebt over discriminatie.

Wie is Bureau Gelijke Behandeling Flevoland?

Bureau Gelijke Behandeling Flevoland is een onafhankelijke organisatie die zich richt op het voorkomen en bestrijden van discriminatie. Daarnaast verzorgt BGBF voorlichting en werkt het aan preventie. In Zeewolde, Dronten en Emmeloord bood BGBF al inloopspreekuren aan, en nu is Almere ook toegevoegd aan de lijst van steden waar het inloopspreekuur beschikbaar is.

Het inloopspreekuur discriminatie is iedere vrijdag van 10 tot 12 uur in
Buurtcentrum De Inloop
‘s Hertogenboschplein 8
1324 WB  Almere.
Een afspraak maken is niet nodig.

Meer informatie lees je op www.bureaugelijkebehandeling.nl

Foto: Mona Alikhah

Geschreven door