Netcongestie: grote consequenties voor toekomstige ontwikkeling en groei van Almere

Eind vorig jaar werd er netcongestie afgekondigd voor onder andere regio Flevoland. Dit betekent dat het elektriciteitsnet de toenemende vraag en aanbod naar stroom niet meer aankan.

Er is dus schaarste als het gaat om het vervoeren van stroom op het elektriciteitsnetwerk. Nieuwe en bestaande aanvragen komen of staan op een wachtlijst vanwege deze schaarste.

Wethouder Alexander Sprong: “De netcongestie heeft zeer grote consequenties voor de toekomstige ontwikkeling en groei van Almere. Deze toekomst is dichterbij dan het voor velen voelt. We bereiken het punt dat er geen netcapaciteit meer is en dus geen nieuwe projecten meer gerealiseerd kunnen worden in Almere; mogelijk al binnen 2 jaar. We hebben dus een acuut probleem. Dit is onacceptabel voor onze planvorming en ambities. Het college roept het Rijk daarom op om samen met de netbeheerders met een ‘Deltaplan’ te komen of met een snelle aanpak zoals de Crisis- en herstelwet. Met vooral concrete voorstellen en oplossingen om de huidige, maar vooral ook de vanaf 2026 te verwachten, grote problemen op te lossen. Hiernaast intensiveren we onze opgebouwde samenwerking met onze regionale netbeheerder Liander om de exacte gevolgen voor Almere beter in beeld te krijgen.”

Onderzoek naar flexibele capaciteit

TenneT is vorig jaar een onderzoek gestart naar flexibele capaciteit bij grote bedrijven die het energiegebruik (tegen betaling) flexibel kunnen inrichten. De resultaten van dit onderzoek zijn vandaag door TenneT bekend gemaakt. De gevonden capaciteit is onvoldoende voor iedereen die staan op de wachtlijst of autonome groei willen. De wachtlijst blijft bestaan tot 2029.

Welk aandeel hiervan voor gemeente Almere is en of er nog verdere tegenvallers zijn, is nu nog niet bekend.

Technische grenzen van het net bereikt eind 2025

TenneT verwacht dat eind 2025 de technische grenzen van het net voor deze regio bereikt zijn. Dat betekent dat vanaf 2026 nieuwe ontwikkelingen en groei dreigen stil te vallen in deze regio en dus ook voor Almere. Dat is heel slecht nieuws. De oplossing is een structurele uitbreiding van de netcapaciteit door de netbeheerders. Dat is naar verwachting pas in 2029 klaar. Welke concrete maatregelen er getroffen moeten worden om deze periode tot 2029 te overbruggen is nu nog niet bekend. Dat gaat in ieder geval niet lukken met de beperkt gevonden flexibele capaciteit.

Geschreven door