Omgevingsvergunning verleend voor bouw van subsidievrij Zonnepark Trekweg A6 bij Almere Buiten

Vattenfall mag een zonnepark bouwen naast de A6 bij Almere Buiten. Donderdag 28 september 2023 heeft het college van B&W de omgevingsvergunning verleend voor de bouw van het Zonnepark Trekweg A6.

Het gaat om een zonnepark van 25 hectare, waaronder 5 hectare groenzone. Het zonnepark met ongeveer 27.000 zonnepanelen komt te liggen op terrein van het Rijksvastgoedbedrijf tussen de Trekweg, de A6, de Buitenring en het Ibispad. De zonnepanelen zijn samen goed voor een verwachte opwek per jaar van 16,8 MWp. 

Vattenfall mag een zonnepark bouwen naast de A6 bij Almere Buiten. Donderdag 28 september 2023 heeft het college van B&W de omgevingsvergunning verleend voor de bouw van het Zonnepark Trekweg A6. Het gaat om een zonnepark van 25 hectare, waaronder 5 hectare groenzone. Het zonnepark met ongeveer 27.000 zonnepanelen komt te liggen op terrein van het Rijksvastgoedbedrijf tussen de Trekweg, de A6, de Buitenring en het Ibispad. De zonnepanelen zijn samen goed voor een verwachte opwek per jaar van 16,8 MWp. 

Locatie en ontwerp 

Het plangebied ligt tussen de A6 en de Trekweg. De west- en oostzijde van het plangebied worden begrensd door bestaande bospercelen. Ten noorden van de Trekweg loopt parallel de Lage Vaart. Op dit moment heeft het plangebied een lage ecologische waarde omdat het lange tijd deels in gebruik is geweest als gronddepot. De komst van het zonnepark biedt kansen. Centraal in het ontwerp staan het versterken van de ecologische verbindingszone aan de Trekweg, borgen en bevorderen van de biodiversiteit en het zonnepark toegankelijk maken voor bezoekers.    

Boeren tussen de zonnepanelen 

Het park wordt niet alleen zonder subsidies gebouwd, maar heeft nog een ander opvallend kenmerk: een biologische boer uit de omgeving zal tussen de panelen het gras maaien en bewerken en de ambitie is om dat te gebruiken als voer voor zijn vee. Het zogeheten meervoudig ruimtegebruik wordt mogelijk gemaakt dankzij de panelen die met de zon meedraaien. Verwacht wordt dat het gras beter groeit door de betere verdeling van licht en water in vergelijking met een niet-zonvolgend systeem.  

Financiële participatie 

Vattenfall vindt het belangrijk dat de inwoners van Almere ook kunnen meeprofiteren van het zonnepark. Vattenfall gaat daarom voor dit park obligaties uitgeven. Deelnemers ontvangen dan een rendement uit de exploitatie van het zonnepark. Voor de start van de bouw worden de details en voorwaarden aan de geïnteresseerden kenbaar gemaakt.  

Het vervolg 

Nu de omgevingsvergunning is afgegeven, kan Vattenfall gaan beginnen met de aanbesteding voor de bouw. Naar verwachting is dit begin 2024 afgerond. In de herfst van 2024 moet de eerste schop de grond in gaan. De levering van de eerste stroom wordt medio 2025 verwacht. 

Foto ter ilustratie

Geschreven door