Vattenfall vraagt vergunning aan voor subsidievrij zonnepark Trekweg A6 

Vattenfall heeft een vergunning aangevraagd voor de bouw van het eerste subsidievrije zonnepark van Nederland. Zonnepark Trekweg A6 moet bij Almere Buiten komen, tussen de A6 en de Trekweg. Met dit eerste subsidievrije zonnepark voegt Vattenfall een nieuw hoofdstuk toe aan de Nederlandse markt voor zonne-energie. 

Annemarie Schouten, hoofd Zonontwikkeling bij Vattenfall Nederland: “We geloven dat subsidievrije zonneparken toekomst hebben. De vraag naar stroomcontracten van subsidievrije duurzame bronnen is nu nog beperkt, maar neemt toe en we kunnen onze klanten direct koppelen aan dit project. Dat geeft ons het vertrouwen om deze uitdaging voor een subsidievrij project aan te gaan.” 

Kosten stijgen 

De afgelopen periode zijn de prijzen in de bouw toegenomen en is de aanleg van een zonnepark flink duurder geworden. Desondanks heeft Vattenfall vertrouwen in het project aan de Trekweg. Schouten: “De huidige marktomstandigheden zijn uitdagend, maar als grote energieleverancier heeft Vattenfall ook contact met klanten die voor de markt uitlopen. Zij vragen specifiek naar stroom uit subsidievrije bronnen. Het aangaan van samenwerkingen met deze partijen geeft ons vertrouwen om dit project verder te ontwikkelen en tevens iets voor de markt uit te lopen.” 

Innovatief karakter 

Zonnepark Trekweg A6 heeft een innovatief karakter: er komt een zonvolgend systeem met dubbelzijdige panelen. Daarmee draaien de panelen met de zon mee en kunnen deze aan beide zijden licht omzetten naar energie. Hierdoor ontvangt de bodem voldoende licht, lucht en water. Dat biedt perspectieven om de bodemkwaliteit en biodiversiteit te vergroten. Ook wordt 5 hectare van het park ingericht als groenzone. Informatie over het zonnepark is te vinden op de website.

Obligatieregeling voor omgeving 

Vattenfall wil dat de omgeving meeprofiteert van het zonnepark. Daarom heeft het bedrijf afgelopen zomer aan omwonenden gevraagd op welke manier zij financieel voordeel willen hebben. Uit de enquête die door 138 mensen is ingevuld, blijkt dat de voorkeur uitgaat naar een obligatieregeling. Deze regeling wordt eerst aangeboden aan omwonenden en inwoners van de gemeente Almere.

Zon in Nederland 

Het zonnepark in Almere past binnen de ambitie van Vattenfall om fossielvrij leven binnen één generatie mogelijk maken. Daarom ontwikkelt het bedrijf sinds 2017 door heel Nederland zonneparken. De eerste projecten bij de energiecentrales van Vattenfall (Eemshaven, Velsen, Diemen en Hemweg) zijn inmiddels operationeel, net als zonnepark Kooypunt en energiepark Haringvliet zuid. 

Geschreven door