Permanente bewaking leegstaand NCCW-pand

Het leegstaande NCCW-gebouw in Haven wordt nu ’s nachts door particuliere beveiligers permanent bewaakt. Overdag wordt het gebouw gecontroleerd met camera’s.

Die maatregelen heeft het college van b en w ingevoerd na verschillende brandjes in het gebouw aan de Markenlaan. Er zouden vaak jongeren in het pand zijn. Omwonenden klaagden veelvuldig over de onveilige situaties. Zij vrezen gevaar voor hun gezondheid, vooral als bij brand asbest vrijkomt.

De gemeente en de nieuwe eigenaar, woningcorporatie De Alliantie, hebben verschillende maatregelen getroffen waardoor het moeilijk wordt er binnen te komen. Daardoor kan de gemeente ook optreden bij overtreding van het toegangsverbod. De kosten van de maatregelen worden door de corporatie gedragen.

Eind dit jaar moet een deel van het NCCW-pand gesloopt zijn. De gemeente wil daarna dat de vleermuizen uit de hoogbouw verdwijnen. Die mogen niet actief verwijderd worden maar hinderen de verwijdering van asbest.

Burgemeester Hein van der Loo wees meer vergaande maatregelen, zoals een gebiedsverbod of directe sloop van de hand. Hij maande tijdens de raadsvergadering onbevoegden “met hun tengels van de spullen af te blijven”.

De VVD drong nog aan op kaders die toegepast kunnen worden bij vergelijkbare situaties in de stad.

Geschreven door