Veel Almeerders weigeren orgaandonatie

Almere hoort bij de steden waarvan veel bewoners geen toestemming geven voor orgaandonatie. 62-Duizend inwoners hebben expliciet aangegeven na hun dood geen donor te willen zijn.

Het percentage weigeraars is in Almere met 36 het hoogste van Flevoland. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

Flevoland en Zuid-Holland zijn de provincies waar meer mensen bezwaar maken tegen orgaandonatie dan dat er mensen toestemming geven. Landelijk staat dertig procent van alle 18-plussers met een ‘nee’ in het donorregister.

Tegenover de 62.000 bezwaarmakers in Almere staan 32.000 inwoners die juist nadrukkelijk toestemming geven voor het doneren van hun organen na hun overlijden, en nog eens 12.000 die het goed vinden dat een deel van hun organen wordt gedoneerd. Samen is dat 25 procent van alle 18-plussers.

Het percentage weigeraars ligt hoog bij Nederlanders met een buitenlandse oorsprong, becijfert het CBS.

Geschreven door