Zoektocht naar tweede locatie voor woonwagens

Voor het plaatsen van zestien woonwagens gaat de gemeente op zoek naar een nieuwe locatie. Op het huidige woonwagenpark in Buiten is geen ruimte voor uitbreiding.

Op korte termijn hebben woonwagenbewoners in Almere behoefte aan tien extra plekken. Daarnaast rijst binnen vijf tot twintig jaar de behoefte aan nog eens zes standplaatsen.

Momenteel heeft Almere twaalf standplaatsen aan de Diepzuigerstraat in Buiten.

Geschikte nieuwe locaties voor woonwagens zijn schaars omdat daar vaak al een bouwclaim op rust en omdat andere locaties ongeschikt zijn door overlap met milieucontouren of kwetsbare natuur. Bij het zoeken naar een goede plek kijkt de gemeente eerst naar woonwijken waar de standplaatsen niet geïsoleerd worden.

In een notitie over het standplaatsenbeleid stelt de gemeente dat een woonwagenlocatie een uiterst gevoelige bestemming is. Omwonenden willen de woonwagens vaak niet in hun directe omgeving. (archieffoto)

Geschreven door