Almere wil groenste stadscentrum van Nederland

De gemeente Almere heeft plannen om één van de groenste stadscentra van Nederland te krijgen. Daarvoor moeten bestaande straten groener worden gemaakt en in nieuwe straten komt extra ruimte voor bomen en planten. Verder worden er nieuwe stadsparken aangelegd. Deze plannen staan in de Ontwikkelvisie Natuurkrachtig Hart van de Stad 2040, dat nu ter goedkeuring bij de gemeenteraad ligt. De ideeën in het rapport moeten bijdragen aan een economisch sterk en aantrekkelijk centrum. Het Hart van de Stad wordt hiermee een belangrijke bestemming voor de inwoners van de stad en de regio. 

De gemeente gaat onder meer ‘natuurlijk verstedelijken’ om het hoofd te bieden aan de klimaatverandering, het verbeteren van de biodiversiteit en de leefomgeving. Zo komt er bijvoorbeeld zogeheten buffercapaciteit onder de tegels. Dat zijn plekken waar water opgevangen kan worden als het veel regent. Daarnaast is er vanwege de aanleg van planten en bomen meer ruimte voor diersoorten en wordt de luchtkwaliteit van het gebied beter. 

Bij de nieuwe ontwikkelingen is de inbreng van inwoners meegenomen via een uitgebreid participatietraject. In zo’n proces mogen omwonenden suggesties geven over hoe hun omgeving er in de toekomst uit komt te zien. 

Stadsweteringpark 
Een belangrijk punt dat in de visie staat, is de wens om het Stadsweteringpark aan te leggen. Dit park wordt aangelegd langs de huidige twee stadsweteringen. Die lopen vanaf het Weerwater naar de Stedenwijk en de Randstad en worden in het plan met elkaar verbonden via de Staatsliedenwijk. In totaal is het zo’n 4,5 kilometer lang. De oevers en het gebied rondom het water worden ontwikkeld tot een groene plek waar inwoners en bezoekers kunnen wandelen en genieten van de natuur. Het idee is dat dit park verbonden wordt met het ‘Rondje Weerwater’, het wandel- en fietspad om het Weerwater met veel groen en waar nu gesport kan worden.  

Ter info: Het zogeheten Hart van de Stad is een groter gebied dan alleen de binnenstad. Het zuiden van het Weerwater, en meer naar het noorden richting Markerkant, horen hier ook bij. Voor het hele gebied ligt er een grote opgave: er  worden er 10.000 tot 15.000 huizen gebouwd. Daarvoor zijn ook voorzieningen voor nodig zoals scholen en een supermarkt. 

Langs het Weerwater moeten meer natuurlijke oevers komen, waar water en land geleidelijk in elkaar overgaan. Ook worden op die plekken steigers aangelegd, zodat bezoekers kunnen genieten van het water en de natuur. De waterkwaliteit verbetert hierdoor en het wordt een prettigere en aantrekkelijkere plek voor de mens en voor alle dieren die daar leven.   

Bospark A6  
In de plannen is ook de aanleg van het Bospark opgenomen, op en rondom de snelweg A6. Het idee is om groene verbindingen over de snelweg te maken, die de weerzijden van de A6 met elkaar verbinden. Daarmee wordt een deel van de A6 langs het Weerwater overdekt  door groen. Dat zorgt voor schonere lucht en een betere leefomgeving. Ook in het Bospark moeten plekken komen voor kunst, cultuur en sport in de buitenlucht. Het Bospark maakt het ook mogelijk om dichter bij de snelweg huizen te bouwen en ruimte te maken voor nieuwe bedrijven.   

Extra plekken om te wonen   
De binnenstad is nu vooral geschikt om in te winkelen, maar het is de bedoeling dat dit deel van Almere straks ook op andere manieren gebruikt wordt. Er moeten bijvoorbeeld meer plekken komen waar mensen kunnen werken en elkaar kunnen ontmoeten. Verder worden er nieuwe huizen gebouwd.  Op dit moment heeft Almere een van de minst bewoonde binnensteden van het land, en het stadsbestuur vindt dat daar verandering in moet komen. Dat vraagt ook om meer ruimte voor kunst en cultuur, zo staat in de visie.  

Een ander belangrijk punt uit de visie is het inrichten van de dreven tot levendige stadsstraten, waar meer ruimte is voor voetgangers, fietsers en voor ontmoeting. Ook dat moet gepaard gaan met veel groen. Een goede bereikbaarheid van het centrum met het openbaar vervoer en de auto is daarin ook belangrijk.  

Ruimte voor kunst en cultuur  

Zoals gezegd krijgen kunst en cultuur in de plannen meer plek in de openbare ruimte en gebouwen. Onder meer langs de busbanen moet daar ruimte voor worden gemaakt door ze anders in te richten. Daar moet ook plek ontstaan voor extra groen en ontmoetingen.

Het idee is om zo een prettige verbinding te maken voor de bewoners, voetgangers en fietsers, die van het Stadhuisplein naar het Stationsplein gaan. Hetzelfde geldt voor de route tussen het Stationsplein en het nog aan te leggen Markerkantplein. In de plannen komt dit plein voor de oude brandweerkazerne te liggen.  

Het is goed voor de bezoekers, inwoners, dieren en planten om te zorgen voor een gezonde omgeving vol natuur, is het idee van het stadbestuur. Dus alle toekomstige ontwikkelingen in en rondom het stadscentrum zouden moeten voldoen aan de lijnen die in de nieuwe ontwikkelvisie staan.  

De raad gaat binnenkort vergaderen over de inhoud van de visie, die voortkomt uit beleid dat eerder al is vastgesteld. In die gesprekken wordt richting gegeven aan de ontwikkeling van het Almeerse Hart van de Stad voor de komende 16 jaar. 

 
Hier is de ontwikkelvisie te vinden. En via deze link het raadsvoorstel.

Geschreven door