Regels verdacht gebied ontplofte oorlogsresten | Video Pampushout

Uit eerder onderzoek bleek dat niet ontplofte oorlogsresten uit de Tweede Wereldoorlog in heel Almere kunnen voorkomen.

Uit nader onderzoek blijkt nu dat in een specifiek deel van de stad de kans hoger is om oude bommen, granaten en vliegtuigresten tegen te komen. Daarom mogen bewoners in dat deel van de stad niet zomaar graven, heien, boren en andere grondroerende activiteiten uitvoeren (met name de gebieden in / rond Almere Pampus en Poort). In juli 2023 waren al afspraken gemaakt over het omgaan met ontplofbare oorlogsresten. Voor de woongebieden met een verhoogd risico op oorlogsresten zijn nu aparte regels gemaakt. Deze regels worden vanaf 1 januari 2024 vastgelegd in het bestemmingsplan van gemeente Almere.  

Extra maatregelen voor vergunningplichtige bouwactiviteiten 

Met deze regels wordt aan vergunningplichtige bouwactiviteiten, zoals het bouwen van een serre, een aantal maatregelen toegevoegd die de bescherming en veiligheid van het woon-, leef- en verblijfsklimaat waarborgen. Dit geldt alleen als er dieper wordt gegraven dan de naoorlogs opgebrachte grond. Indien een grondeigenaar op een later moment bijvoorbeeld een serre wil bouwen is er een aantal maatregelen van toepassing, zoals het laten uitvoeren van een onderzoek. Dit zorgt voor extra kosten, maar geldt niet voor gronden die al eerder verkocht zijn door de gemeente. Deze kosten voor de maatregelen zijn voor rekening van de gemeente.  

Almere in Kaart

Almere is, op basis van het onderzoek, opgedeeld in 3 gebieden; onverdacht, verdacht en hoog verdacht. Vanaf 1 januari 2024 gelden per gebied eisen indien er werkzaamheden worden verricht in de bodem. Welke gebieden dat zijn en welke voorschriften er van toepassing zijn, is terug te vinden in het ontwerp bestemmingsplan van de gemeente via ruimtelijkeplannen.nl.

De komende periode wordt er gewerkt aan nog nauwkeuriger aangeven wat rode gebieden met de aanduiding ‘Veiligheidszone – hoog verdacht gebied ontplofbare oorlogsresten’ zijn en wat niet. Dat is een doorlopend proces en verloopt via Almere In Kaart (AIK). In AIK kunnen inwoners tot op kavelniveau inzoomen. 
 
Meer informatie
Voor meer informatie kunnen inwoners, organisaties en ondernemers mailen naar veiligheidengezondheid@almere.nl of naar almere.nl/oorlogsresten.

Wil je een aanvraag doen voor bijvoorbeeld een aanbouw? Doe dan de vergunningscheck en ga naar almere.nl/vergunningscheck

Foto nieuw stadsdeel Pampus

video clip

Geschreven door