Almere doet onderzoek naar oorlogsresten

Verspreid in de Nederlandse grond- en waterbodem bevinden zich nog overblijfselen uit de tweede wereldoorlog. De gemeente Almere wil ervoor zorgen dat deze oorlogsresten geen onacceptabel risico vormen voor bewoners. Op 12 juni heeft de gemeente de opdracht uitgezet voor onderzoek naar mogelijke oorlogsresten in Almere, meld de persdienst van de gemeente.

Detectieonderzoek

Tijdens werkzaamheden in Almere Poort zijn vanaf februari van dit jaar in totaal zeven oorlogsresten gevonden. Twee hiervan waren granaten in de wijk EKO1, waar op dat moment grondwerkzaamheden plaatsvonden. Hoewel het in Nederland regelmatig voorkomt dat er oorlogsresten worden ontdekt bij het werken in de grond, heeft de gemeente Almere uit voorzorg besloten om deze werkzaamheden in EKO1 tijdelijk te stoppen voor een detectieonderzoek naar de aanwezigheid van eventuele ontplofbare oorlogsresten. Ook heeft de gemeente alleen grond overgedragen waarvan zij met grote zekerheid kan stellen dat er géén niet-gesprongen oorlogsresten in aanwezig zijn. Het gebied EKO1 wordt na afronding van het detectieonderzoek weer volledig vrijgegeven. Dit gebeurt stapsgewijs.

Communicatie met toekomstige bewoners

Al vanaf het eerste moment zijn betrokken kopers, projectontwikkelaars en woningbouwcorporatie De Alliantie volledig geïnformeerd over dit onderzoek en zij worden voortdurend op de hoogte gehouden van de voortgang. De kavelwinkel van de gemeente Almere heeft contact gezocht met alle eigenaren van de reeds verkochte zestien kavels. Ook bij toekomstige vragen kunnen deze eigenaren hier terecht.

Risico-inschatting om zaken uit te sluiten

Omdat de gemeente wil weten waar eventueel extra veiligheidmaatregelen nodig zijn bij het werken in de grond, en om eventuele risicogebieden in kaart te brengen, heeft de gemeente vorige week een opdracht verstrekt aan een erkend onderzoeksbureau. Dit bureau maakt een nauwkeurige inschatting van de risico’s op de aanwezigheid van oorlogsresten voor het hele grondgebied van Almere, en hun de eventuele locaties. De gemeente verwacht de resultaten van dit onderzoek binnen acht weken.

Veelgestelde vragen

Ik woon in Almere Poort, is dat verdacht gebied?

Ja, voor Almere Poort heeft onderzoek uitgewezen dat er een hogere kans bestaat op het aantreffen van niet gesprongen explosieven uit de oorlog.

Zijn er nog andere verdachte gebieden?

De gemeente Almere laat momenteel onderzoek doen om erachter te komen of er nog meer verdachten gebieden zijn. Vooralsnog zijn deze er niet.

Wat wordt er precies onderzocht?

Er wordt onderzocht waar op het grondgebied van Almere als gevolg van oorlogshandelingen, explosieven in de zeebodem zijn achtergebleven. Ook wordt onderzocht welke mogelijke munitie dit is en hoe diep dit zouden kunnen liggen.

Ik zie een auto rijden met explosieven opsporing erop, moet ik mij zorgen maken?

Nee je hoeft je geen zorgen te maken, de auto’s rijden hier om preventief onderzoek te doen.

Ik ben huiseigenaar, hoe weet ik of de vorige eigenaar een onderzoek heeft laten uitvoeren?

Alle erkende bedrijven publiceren hun onderzoeksgebied op de bommenkaart www.explosievenopsporing.nl/veo-bommenkaart/. Hier kun je zien of er op jouw perceel ooit al eens onderzoek is gedaan. Je kunt het rapport dan (tegen betaling) opvragen bij het desbetreffende bureau.

Mijn aannemer belt dat de nutsvoorzieningen niet worden aangesloten, wat moet ik doen?

Je kunt je aannemer opdracht geven de nutsvoorzieningen gewoon aan te sluiten. Er is momenteel geen gevaar waardoor dit niet mogelijk is.

Klopt het dat de nutsvoorzieningen niet kunnen worden aangesloten?

Nee dit klopt niet. Nutsvoorzieningen kunnen en mogen momenteel gewoon aangesloten worden.

Wanneer kan de aannemer het werk weer hervatten?

Je aannemer kan het werk per direct hervatten.

Geschreven door