Dit weekend vindt de Nationale Vogeltelling weer plaats, maar waarom zijn vogels belangrijk voor de stad?

Vogels spelen dus een belangrijke rol in het stedelijke ecosysteem en dragen bij aan diverse aspecten van het stadsleven, waaronder het in stand houden en het versterken van de lokale biodiversiteit.

Vogeltellingen zeggen over de gezondheid van de verschillende vogelpopulaties. Door tellingen uit te voeren krijgt men meer informatie over bijvoorbeeld het aantal verschillende vogelsoorten en de aantalen per soort van een bepaald gebied, trekgedrag en verschillen per seizoen, habitatgebruik, broedsucces, gedrag, invloed van de mens en invasieve soorten.

Deze informatie is waardevol voor ecologisch onderzoek en natuurbescherming.

Ga je dit weekend ook tellen? Meer informatie op: https://www.vogelbescherming.nl/tuinvogelt…/nieuwsbrief…

Foto © Dennis Jacobsen

Geschreven door