Język w Almere | Polish

Taal in Almere

Aby poprawić umiejętności językowe i rozwój językowy dzieci i młodzieży w Almere, miasto wdrożyło unikalne podejście. Podejście do języka miejskiego Almere angażuje się w rozwój języka wspólnie z profesjonalistami. Pod kierunkiem Uniwersytetu w Utrechcie wraz z Hogeschool Windesheim Almere sieci edukacyjne będą wykorzystywane przez następne cztery lata.

Sieć edukacyjna składa się z profesjonalistów, którzy w codziennej praktyce pracują nad umiejętnościami językowymi dzieci i młodzieży. Razem formułują konkretną ambicję językową z mierzalnym i zauważalnym celem językowym. Odbywa się to we współpracy między innymi z gminą Almere, Nową Biblioteką i Schoor. Zaangażowani specjaliści są związani między innymi ze szkołami (średnimi) ASG, Prisma i SKO. W sprawę zaangażowane są także Aeres i różne schroniska.

Obecnie w Almere działa dziesięć sieci edukacyjnych, mówi Lourens van der Leij z Leven Lang Ontwikkeling. Na przykład MBO College Almere uruchomiło niedawno sieć edukacyjną skupiającą holenderskich nauczycieli zajmujących się różnymi kursami.

Przez co najmniej rok wspólnie wypracowują podejście, zdobywają doświadczenia i udostępniają zdobytą wiedzę, np. w formie warsztatów, listów dydaktycznych, kart obserwacji i kolegialnych konsultacji.

Geschreven door