Misstanden leerlingenvervoer blijken hardnekkig

Veel ouders van kinderen in het speciaal onderwijs worstelen met uitwassen bij het vervoer naar en van school. En de gemeente blijkt vaak zonder duidelijke motivatie aanvragen voor leerlingenvervoer af te wijzen.

Ook krijgen de scholen te maken met slecht geregeld vervoer. Kinderen worden soms op verkeerde adressen afgezet, er worden kinderen verwisseld of rolstoelen kunnen niet mee in de auto. Chauffeurs zijn vaak niet bekend met de handicaps van hun passagiers en begeleiding is er nauwelijks.

De schoolleiding vindt in sommige gevallen de chauffeurs “niet capabel” om met de leerlingen om te gaan. Veel scholieren raken onderweg overprikkeld en het kost op school veel tijd om te acclimatiseren.

Ouders klagen dat de vervoerders onvoldoende rekening houden met het meenemen van een rolstoel of het vervoer van ongeneeslijke zieke kinderen of kinderen die niet spreken. Er is ook veel onveiligheid, bijvoorbeeld omdat de jonge passagiers soms in staat zijn onderweg portieren te openen.

Ouders van wie door de gemeente aanvragen voor vervoer werden afgewezen, deden donderdagavond tijdens de Politieke Markt hun soms dramatische verhaal. Ze staan dagelijks voor een enorme puzzel om hun kinderen op school te krijgen. Vaak hebben ze geen auto en kunnen ze geen bekenden inschakelen.

Zij zijn nauwelijks in staat hun kinderen die naar verschillende scholen gaan, op tijd af te leveren. Leerlingen van het speciaal onderwijs moeten vaak noodgedwongen ver buiten hun eigen wijk naar school en het is een grote opgave om hen daar te krijgen en weer op te halen. Kinderen komen daardoor structureel te laat en missen veel lesstof.

De gemeenteraad heeft zich eerder met de misstanden beziggehouden maar veel verbeterd is er niet. Wel blijkt het grootschalig vervoer met bussen van Van Driel geen hoofdbrekens meer op te leveren. Dat bedrijf eiste van de gemeente voldoende begeleiding onderweg. Sindsdien is volgens de directie de rust in het busvervoer terug.

De ouders die donderdagavond hun verhaal deden begrijpen volstrekt niet waarom hun aanvragen voor vervoer door de gemeente worden afgewezen. Ze hebben veel stress over het plannen van het vervoer in combinatie met hun werk.

De schoolleiding van Olivijn bepleitte een meldpunt voor vragen en klachten. De raadsleden besloten dat de problemen opnieuw op de agenda van de raad moeten komen. (archieffoto)

Geschreven door