Ontslagen bij woonzorgcentrum Overloop in Haven na onderzoek misstanden

Bij woonzorgcentrum de Overloop in Haven zijn na een onderzoek van bureau Hoffman naar misstanden drie medewerkers ontslagen.

Op grond van meldingen van medewerkers die na aanvang van het onderzoek zijn gedaan, is besloten om nog een vierde persoon te ontslaan. Deze persoon behoort niet tot de medewerkers die gedurende het onderzoek op non-actief zijn gesteld, maar heeft volgens de Zorggroep wel bijgedragen aan de cultuur die voor vele medewerkers als onveilig werd ervaren.

Uit de gesprekken met Hoffman is het volgende naar voren gekomen:

•          Medewerkers ongepaste bejegening hebben ervaren.

•          Medewerkers voelden zich onder druk gezet als zij zich ziek hadden gemeld om zo snel mogelijk weer aan het werk te gaan.

•          Medewerkers hebben aangegeven dat zij onregelmatigheden hebben ervaren met betrekking tot het rooster en scholing. 

•          Op kosten van De Overloop is betaald voor lunches en diners voor medewerkers, hetgeen werd bevestigd door administratief onderzoek. Uit administratief onderzoek is niet gebleken dat er misbruik van gelden van bewoners plaatsvond.

Uit de gesprekken blijkt dat het mogelijk ontvreemden van medicatie, als dit al het geval zou zijn geweest, dit alleen de eigen voorraad zou betreffen en niet de medicatie van de bewoners

Eind september 2023 ontvingen de raad van bestuur en de raad van toezicht van Zorggroep Almere een brief van (oud)medewerkers van De Overloop die anoniem verschillende aantijgingen hebben gedaan over onder andere ongepaste bejegening van medewerkers (waaronder pesten), onregelmatigheden voor wat betreft roostering en scholing, misbruik van gelden van Zorggroep Almere en misbruik van medicatie.

 Met de maatregelen die nu zijn genomen, is een start gemaakt de cultuur in de Overloop definitief te veranderen. 

Geschreven door