Toegankelijke openbare toiletten in alle stadsdelen

De SP heeft een motie ingediend om openbare toiletten te realiseren in alle stadsdelen.

Momenteel zijn alleen in het stadhuis, ziekenhuis en de Flevogarage openbare sanitaire voorzieningen aanwezig, maar die zijn moeilijk te vinden. Bovendien zijn ze onvoldoende toegankelijk voor mensen met een lichamelijke beperking, zoals tijdens de gesprekstafel Toegankelijkheid van afgelopen donderdag pijnlijk duidelijk is geworden. De SP maakt zich sterk voor de inclusie van alle bewoners door toegankelijke sanitaire voorzieningen in alle stadsdelen te eisen.

Klik hier voor de motie

Geschreven door