Raad slecht drempel na terugkeer in bijstand

Almeerders die vanuit de bijstand een baan vinden, krijgen de garantie dat zij snel weer een uitkering ontvangen wanneer zij binnen een half jaar opnieuw werkloos worden.

De gemeenteraad is enthousiast over dit voorstel. Naar voorbeeld van Amsterdam wordt een garantieknop toegepast. Nu kan het opnieuw aanvragen van bijstand enige tijd duren en ontstaat veel stress door onzekerheid over het inkomen.

De maatregel moet het aantrekkelijker maken een baan te aanvaarden, doordat verlies van inkomen verminderd wordt. D66 kwam met het voorstel het voorbeeld van Amsterdam te volgen, waardoor regels verminderen en minder uitgebreid getoetst hoeft te worden of iemand recht heeft op een uitkering.

Ook de wethouder voor sociale zaken toonde zich enthousiast. In 26 procent van de gevallen komen Almeerders weer voor een uitkering aankloppen nadat zij aan het werk zijn gegaan. Dat is volgens Froukje de Jonge geen omvangrijk probleem, omdat de sociale dienst van Almere al veel maatwerk levert.

Ze ziet wel het voordeel van aanzienlijk minder werk voor de ambtelijke organisatie. De wethouder wil de werkwijze wel na een jaar evalueren. VVD en Leefbaar Almere verlangen randvoorwaarden die misbruik uitsluiten. (archieffoto)

Geschreven door