Minima in Almere kunnen nog niet de € 800.00 energie toeslag aanvragen

Door het rijk ins een regeling in gebruik gesteld om de minima te voorzien van de extra bijdrage voor de hoge energie kosten. Deze is standaard voor de huishoudens met een inkomen tot 120% van het minimuminkomen.

Alle inwoners die gebruik maken van de sociale dienst regelingen zijn inmiddels al uitbetaald. De regeling is dus niet alleen voor hen die sociale uitkering krijgen maar vooriedereen die niet voldoende inkomen hebben en onder de minimale inkomensgrens zitten.

Iedereen die meent op deze extra tegemoetkoming recht te hebben kan via de website van de gemeente deze aanvragen. Er is een mooie site in het leven geroepen en men kon vanaf half april daar aanvragen. Nou dus niet, ondanks de hele hoge nood heeft het bestuur besloten zonder uitleg de aanvraag uit te stellen tot eind april. Deze uitkering is voor heel veel mensen de redding naar het betalen van de huidige achterstanden in de energierekening. Mensen krijgen straks meer kosten omdat de betalingen langer uitblijven en de gemeente laat dat links liggen.

Ook bereiken ons berichten dat jongeren die bv alleenstaande studerende moeder zijn met en eigen woning Niet in aanmerking komen voor deze extra tegemoetkoming. Zij hebben het zelfde inkomen als op niveau van de bijstand en krijgen dat via de DUO uit Groningen overgemaakt. Hier laat de gemeente dus ook weer een gat vallen, mensen komen al in de problemen door een steeds lagere waarde van de uitkering, hebben te veel om gebruik te mogen maken van bv de voedselbank en kunnen gewoon naar de kelder van dit bestuur. Armoede bestrijding hebben ze een volle mond bij als ze er over spreken maar intussen gaan velen kopje onder.

Het bestuur laat weer duidelijk zien waar de prioriteiten liggen.

Geschreven door