Strijd tegen komst verslaafdenopvang verhevigt

Een groep bewoners van Poort is stellig van plan tot de hoogste rechter bezwaar te maken tegen de komst van de verslaafdenopvang Domus. Anderen vragen zich af of bezwaar maken bij de gemeente tegen het plan nog zin heeft.

De gemeenteraad heeft al groen licht gegeven voor de bouw van een complex met 36 wooneenheden aan het Cascadepad. Dinsdagavond gaven de gemeente en de architect een toelichting op het ontwerp.

Toen duidelijk werd dat tijdens die bijeenkomst geen bezwaar gemaakt kon worden tegen Domus, verlieten enkele toehoorders de zaal. Het verzet tegen de komst van de opvang heeft zich verhevigd. 23 Omwonenden hebben onlangs formeel bezwaar gemaakt. Ze vinden de opvang een gevaar voor de omgeving en kinderen van nabijgelegen scholen. Hun verwachting is dat drugsdealers de buurt rond Domus onveilig zullen maken.

“De zorg over de invloed van de Domus-bewoners op de omgeving is duizend keer groter dan alleen het eigen terrein van het huis”, zei een van de aanwezigen. Ook anderen herhaalden hun bezwaren. Zij vonden onder meer dat de bijeenkomst die kritiek negeerde. “U doet net of de bezwaren een wassen neus zijn, maar wij gaan bij de rechter in beroep. Wij geven niet op en laten van ons horen.”

Domus in Poort moet de overlast van de opvang aan het Spoorbaanpad in Stad verlichten. Daarnaast komt er in Almere nog een tweede huis voor beschermd wonen van het Leger des Heils. Die is bedoeld voor mensen die minder prikkels kunnen verdragen. De locatie ervan wordt woensdag bekendgemaakt. In juli van dit jaar zijn het definitieve ontwerp en het inrichtingsplan voor de omgeving klaar. Daarna begint de gemeente met de voorbereiding van de bouw.

Geschreven door