Willem Boutkan (PVV) stopt als gemeenteraadslid in Almere

Willem Boutkan stopt als gemeenteraadslid in Almere. Ook houdt de PVV’er er als fractievoorzitter in de Provinciale Staten van Flevoland mee op.  Hij blijft wel lid van de Provinciale Staten en de Tweede Kamer

Boutkan werd onlangs – na de grote verkiezingsoverwinning van de PVV – onverwachts in de Tweede Kamer gekozen. Aanvankelijk vervulde de Almeerders de functies als Kamer- , raads- en Statenlid. Al snel bleek dat Boutkan de drie functies maar moeilijk kon combineren. Hij reisde per trein heen en weer tussen Den Haag en Almere. Vlak voor het reces kwam hij – na een lang debat in de Kamer – te laat aan in de gemeenteraadsvergadering.
In december 2023 stopte Boutkan al als vice-voorzitter van de Almeerse gemeenteraad en als lid van het presidium. Boutkan neemt 18 januari afscheid van de gemeenteraad waar hij sinds 2014 actief was.

Geschreven door