Cameratoezicht Hofmark in Haven verlengd

De burgemeester heeft het cameratoezicht in de Hofmark verlengd van  14 februari 2024 tot 14 mei 2024 ten behoeve van de handhaving van de openbare orde.

Op 9 november 2023 heeft er een incident heeft plaatsgevonden, waarbij een explosief bij een woning aan de Hofmark in Almere is afgegaan. Gelijktijdig was er ook een incident bij een voertuig in de omgeving van de woning waarbij ook een explosief is afgegaan. Deze incidenten leken verband te houden met elkaar.

Op 16 november 2023 is reeds besloten tot het instellen van cameratoezicht voor de duur van vier weken op (een deel van) de Hofmark. Op 14 december 2023 is besloten om het cameratoezicht met drie maanden te verlengen. Het opnieuw aanwijzen van (een deel van) de Hofmark en een deel van de omgeving als gebied met cameratoezicht draagt volgens de burgemeester bij aan het verhogen van de veiligheid in Almere in het algemeen en de veiligheid van het aangewezen gebied in het bijzonder

Geschreven door