Tijdelijk cameratoezicht Cinemadreef in Filmwijk na explosie

Op de Cinemadreef in Filmwijk is door de burgemeester cameratoezicht ingesteld voor de periode 29 maart tot 10 mei 2024 ten behoeve van de handhaving van de openbare orde.

Op 15 maart 2024 een incident heeft plaatsgevonden, waarbij een explosief bij een pand – Sushi de Luxe – aan de Cinemadreef te Almere is afgegaan. Het pad werd daardoor ernstig beschadigd;

Het incident heeft plaatsgevonden bij een pand midden in een woonwijk en heeft geleid tot gevoelens van angst en onrust in de gemeente Almere in het algemeen en in de omgeving van het pand in het bijzonder;

De inzet van cameratoezicht op (een deel van) de Cinemadreef en een deel van de omgeving wordt noodzakelijk en proportioneel geacht om verdere geweldsincidenten te voorkomen, dan wel bij een nieuw geweldsincident tot een adequate opsporing van de dader(s) te kunnen komen;

Foto: De camera-installatie aan de Cinemadreef (Foto: Omroep Almere)

Geschreven door