Steeds groter tekort aan leerkrachten basisscholen

In een op de drie basisscholen in Almere ontbreekt een schoolleider. Een jaar geleden was in een op de tien scholen een vacature voor een schoolhoofd.

Ook het lerarentekort op basisscholen is vorig jaar opnieuw opgelopen. Het tekort bedraagt bijna 24 procent en het groeide in een jaar tijd met vier procent. De groei van het aantal leerlingen verergert het probleem. Ook gaan veel leerkrachten met pensioen.

De komende tien jaar wordt de schaarste nog groter omdat tot zeker 2036 het aantal leerlingen groeit met 26 procent.

Het tekort aan leerkrachten is in Almere groter dan overal elders in het land. De gemeente zegt het probleem niet te kunnen oplossen.

Overigens is het probleem nog groter dan de cijfers aangeven. De scholen kampen met een verborgen vacatures. In klassen waar een leerkracht ontbreekt worden intern oplossingen gekozen, zoals het inzetten van bevoegde leerkrachten op zzp-basis. Ook onbevoegd personeel zoals leerkrachtondersteuners staan in de praktijk vaak voor de klas.

De gemeente zegt het tekort alleen zo veel mogelijk tegen te kunnen gaan. In dat verband is een lobby gevoerd voor maatregelen van de regering. Volgens het college zijn daardoor de arbeidsvoorwaarden sterk verbeterd.

Geschreven door