Voetnoot krijgt beschermde status als monument

Het bedreigde gebouw De Voetnoot in het centrum van Stad wordt een gemeentelijk monument. Daarmee krijgt het een beschermde status.

Vorig jaar begon de gemeente een onderzoek naar de monumentenstatus van het verzamelgebouw. Dat gebeurde naar aanleiding van sloopplannen. Daarbij werd ook een publiekspeiling gehouden. De Commissie Welstand en Erfgoed adviseerde positief over de aanwijzing als monument.

Nu telt Almere vijf monumenten: naast De Voetnoot zijn dat de seintoren, kerk de Goede Rede, het bivakhuisje en het voormalige politiebureau in Haven.

In De Voetnoot waren aanvankelijk de bibliotheek en het CKV gevestigd. Het werd in 1987 gebouwd naar een ontwerp van Tjitte Tighelaar.

Volgens de gemeente brengt De Voetnoot tot uitdrukking welke ambities Almere had in de pioniersfase van de stad. Het is één van de eerste gebouwen van het centrumgebied. Daarmee is het gebouw van belang voor de identiteit van de stad en haar inwoners. Het vervult vanaf het begin de functie van een laagdrempelig cultuurgebouw voor Almeerders en is daarom geliefd bij inwoners en gebruikers.

Met de toekenning van de gemeentelijke monumentenstatus worden de uniek kenmerken en het onderscheidende karakter van De Voetnoot geborgd bij planontwikkelingen van het stadscentrum en de Oostkavels. Het blijft wel mogelijk om aanpassingen te doen of het gebouw te (her)ontwikkelen. Zolang de monumentale kenmerken behouden en beschermd blijven, zijn er verschillende varianten denkbaar voor De Voetnoot. De mogelijke scenario’s hiervoor zullen voor de zomer 2024 aan de raad worden voorgelegd.

Geschreven door