Alliantie Schuldhulpverlening Almere van Kracht | video

De organisaties Humanitas, SchuldHulpMaatje, Leger Des Heils en Organisatie Caribische Nederlanders hebben een convenant ondertekend om als alliantie nauwer samen te werken. De samenwerking krijgt de komende periode verder vorm onder de noemer Alliantie Vrijwillige Schuldhulp Almere (AVSA).

Het doel van de Alliantie is het verbeteren van de samenwerking, bundelen van krachten en wederzijdse versterking tussen vrijwilligersorganisaties, gemeenten en beroepsorganisaties op het gebied van (schuld)preventie, schuldhulp en -nazorg, zodat mensen met (dreigende) schulden beter en sneller worden geholpen.

“Dat is nodig omdat maar liefst 70 procent van de mensen in geldnood geen gebruik maakt van de financiële hulp die voor hen bedoeld is en daardoor groeit de bestaansonzekerheid. Het probleem is vaak dat veel mensen niet weten dat ze financiële steun of hulp bij geld- en regelzaken kunnen krijgen”, zegt Hetty Kamphorst van Humanitas tijdens de ondertekening.

Saskia Kouters van SchuldHulpMaatje vult aan: “Voor veel inwoners is het systeem ingewikkeld. Daar komt nog bij dat niet iedereen de overheid vertrouwt. Inwoners zijn bang iets fout te doen of dat ze bijvoorbeeld een regeling moeten terugbetalen. En dan is er vaak nog de schaamte om aan te kloppen voor hulp. Daar moeten we en willen we met de AVSA iets aan doen. “ Het convenant is ondertekend door vertegenwoordigers van de genoemde vier organisaties. De plannen die ze samen hebben opgesteld worden de komende maanden in Almere uitgerold. Wil je meer weten over de alliantie? of heb je vragen? Neem dan contact op met Hetty Kamphorst h.kamphorst@humanitas.nl of met Saskia Kouters voorzittershmalmere@gmail.com

(Foto: aangeleverd)

Geschreven door