Thuis in de Wijk bundelt krachten bij wonen met zorg

Goed wonen, prettig samenleven met de buren, passende ondersteuning, het huishoudboekje op orde en nazorg: er is allemaal aan gedacht bij de samenwerkingsafspraken Thuis in de Wijk.

Corporaties De Alliantie, GoedeStede, Ymere en zorgpartijen als Kwintes, Leger des Heils, Triade Vitree en Blijf-groep bundelen de krachten met elkaar en de gemeente Almere voor mensen die vanuit zorgverlening zelfstandig gaan wonen.

Het idee is dat mensen beter zelfstandig kunnen wonen in de wijk, met voor hen passende begeleiding en ondersteuning aan huis of op locatie. Het doel van Thuis in de Wijk is dat de uitstroom vanuit een 24-uursinstelling naar een zelfstandige woning leidt tot duurzaam zelfstandig wonen op een manier die goed is voor de bewoner en de buurt. Er wonen nu nog veel mensen onnodig lang in zorginstellingen. Hoe meer mensen kunnen uitstromen, hoe korter ook de wachttijd voor wie wel echt nog dat wonen in een instelling nodig heeft. Bewoners krijgen passende begeleiding en ondersteuning, om hen goed op weg te helpen met alles wat nodig is om zelfstandig te wonen en om terugval te voorkomen. Ook zijn er afspraken over ingrijpen bij overlast in de wijk.

Met het convenant spreken de partijen af dat zij een vervolg geven aan de testperiode waarbij al geoefend is met meer samenwerking. Wethouder Froukje de Jonge: “mensen maken met een eigen woonplek een nieuwe start, vaak na een moeilijke periode. Met deze samenwerking maken we de kans op een succesvolle start zo groot mogelijk. En zorgen wij ervoor dat mensen in de wijk hun nieuwe buren ontspannen kunnen verwelkomen en waar mogelijk een handje helpen.” De afspraken dienen tegelijkertijd de bewoner, de buren en buurt voor prettig wonen, leefbaarheid en veiligheid. De partners zullen hun samenwerking in de praktijk verder blijven verbeteren.

Geschreven door