Almeerders signaleren verminderde leefbaarheid

De leefbaarheid in Almere is vorig jaar verminderd. Ook het gevoel van veiligheid is verslechterd en dat geldt ook voor de sociale cohesie.

Uit cijfers van het CBS blijkt dat 22,7 procent van de Almeerders vindt dat hun wijk een jaar eerder leefbaarder was. Overigens is ook 10 procent van de bevolking van mening dat de leefbaarheid juist vooruit gegaan is.

Het gevoel van veiligheid is in Almere in twee jaar tijd ook afgenomen: 38,8 procent van de bevolking voelt zich in de eigen buurt wel eens onveilig. Dat was 37,7 procent bij het vorige onderzoek. Van die groep voelt 3,0 procent zich zelfs vaak onveilig: meer dan de 2,7 procent van twee jaar geleden. Al met al krijgt de veiligheid van de eigen buurt hier een 7,2, hetzelfde cijfer als twee jaar geleden.

Onderzocht is ook wat Almeerders vinden van de voorzieningen in hun buurt, zoals het onderhoud van stoepen en plantsoenen, speelplekken en straatverlichting. In de gemeente krijgen die aspecten samen een 6,2 waar dat twee jaar geleden nog 6,3 was. Van alle inwoners heeft 27,7 procent naar eigen zeggen veel last van verloedering zoals rommel en graffiti.

De sociale cohesie is hier in twee jaar tijd verslechterd: inwoners geven die nu een 5,9 in plaats van een 6,0. De sociale overlast, bijvoorbeeld van buren of verwarde personen, is ook toegenomen: 14,5 procent van de inwoners zegt er veel last van te hebben, tegen 13,5 procent twee jaar geleden.

Geschreven door