Gemeente zoekt deelnemers burgerberaad Almere 2050

De gemeente Almere maakt plannen voor de ontwikkeling van de stad tot 2050. Dit heet de omgevingsvisie. De gemeente wil bij het maken van deze visie graag de mening van de Almeerders meenemen. Wat vinden bewoners belangrijk voor hun buurt of wijk, nu en in de toekomst? Om dat te weten te komen, nodigt de gemeente alle inwoners van harte uit om deel te nemen aan het burgerberaad Almere 2050.

Een burgerberaad is een gelote groep mensen die advies geeft aan de gemeenteraad. In het burgerberaad zitten straks maximaal 65 inwoners van Almere. De groep moet een afspiegeling van de Almeerse bevolking zijn. In Almere wonen veel verschillende mensen met verschillende meningen. De gemeente vindt het belangrijk om al deze meningen te horen als het gaat om de toekomst van de stad. Daarom zorgen we voor een mix van mensen van verschillende leeftijdscategorieën en uit alle stadsdelen.  

Werking 

In vijf bijeenkomsten van ongeveer drie uur komen zij samen om kennis op te doen en te bedenken wat zij belangrijk vinden voor hun buurt of wijk, nu en in de toekomst. De adviezen hierover gaan naar de gemeenteraad. De gemeenteraad beslist welke adviezen ze kunnen meenemen in de plannen voor de toekomst van Almere.

 De gemeente vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk verschillende mensen meedoen. Het maakt niet uit of iemand veel of weinig weet van het onderwerp. Iedereen praat mee vanuit de eigen ervaring als inwoner van Almere. Ieders mening en ideeën zijn belangrijk. En deelnemers krijgen informatie en hulp van experts.  

 Meedoen

Vijfduizend willekeurig geselecteerde Almeerders ontvangen in de week van 4 maart een brief om zich aan te melden voor het burgerberaad. Daarnaast nodigen we ook op andere manieren Almeerders uit, bijvoorbeeld via social media en de krant. Uit alle aanmeldingen loten wij maximaal 65 deelnemers. Samen zijn zij een zo goed mogelijke afspiegeling van de Almeerse bevolking. 

Aanmelden 

Het burgerberaad komt vijf keer bij elkaar. De bijeenkomsten zijn van 18.15 – 21.30 uur in de Burgerzaal van het stadhuis en vinden plaats op: maandag 15 april, dinsdag 23 april , donderdag 16 mei, dinsdag 28 mei en dinsdag 11 juni. Het is belangrijk dat deelnemers minimaal 4 van de 5 bijeenkomsten aanwezig zijn.

Aanmelden kan tot en met 17 maart. Iedereen krijgt uiterlijk 27 maart bericht over deelname aan het beraad. Aanmelden kan op twee manieren: Ga naar de website almere.nl/aanmeldenburgerberaad2050 Of bel de gemeente via 14 036, toets keuze 7,en geef aan dat je je wilt aanmelden voor het Burgerberaad Almere 2050

Geschreven door