Next level – onderwijs en jeugdhulp ineen

Op donderdag 21 maart vond de feestelijke opening plaats van Next Level VO, een nieuwe voorziening in Almere. Next Level is een Onderwijs en Jeugdhulp Arrangement van verschillende schoolbesturen (ASG, SAS, Eduvier, Passend Onderwijs), ’s Heeren Loo (hulpverleningspartner), Gemeente Almere en de JGZ , bedoeld voor leerlingen tussen de 12 en 18 jaar met een complexe vraag op het gebied van leren, gevoel en gedrag en die vastgelopen zijn in hun ontwikkeling. Bij de officiële opening waren onder andere Bertien Hoek (directeur van Pro Almere) en Mirjam Lucassen (manager van ’s Heeren Loo) aanwezig. Tijl Koederink, directeur en bestuurder Passend Onderwijs Almere was aanwezig om een kunstwerk in het gebouw te onthullen.

Next Level opende de deuren voor leerlingen in januari 2024. Destijds startten er enkele leerlingen met intensieve persoonlijk begeleiding en een programma op maat. Dit programma bestaat onder andere uit praktijkvakken en theorievakken. Ook komen er sociale vakken aan bod, waarin omgaan met gevoel en gedrag en het zelfbeeld centraal staan. De leerlingen volgen hun individuele programma onder begeleiding van leerkrachten, jeugdhulpverleners, onderwijsassistenten en een gedragswetenschapper.

Het aanbod van Next level bestaat uit vier fasen die samen in totaal maximaal twee jaar duren. Het verschilt per leerling hoe lang een het traject duurt, afhankelijk van het tempo waarin de fasen worden doorlopen.

Elke leerling werkt individueel aan zijn eigen doelen en zal stapsgewijs werken naar meer zelfstandigheid om uiteindelijk door te stromen naar een vervolgplek zoals een school, dagbesteding of een baan.

Geschreven door