Taal in Almere

Taal in Almere

Om de taalvaardigheid en taalontwikkeling van kinderen en jongeren in Almere te verbeteren, is de stad met een unieke aanpak gestart. Stedelijke Taalaanpak Almere zet zich samen met professionals in voor deze taalontwikkeling. Onder begeleiding van de Universiteit Utrecht samen met Hogeschool Windesheim Almere wordt er de komende vier jaar gewerkt met lerende netwerken.

Een lerend netwerk bestaat uit professionals die in hun dagelijkse praktijk aan de taalvaardigheid van kinderen en jongeren werken. Ze formuleren samen een concrete taalambitie met een meetbaar en merkbaar taaldoel. Dit gebeurt in samenwerking met onder andere de Gemeente Almere, de Nieuwe Bibliotheek en de Schoor. De professionals die betrokken zijn, zijn onder andere verbonden met (middelbare) scholen van ASG, Prisma en SKO. Ook Aeres en diverse opvangcentra zijn betrokken.

Op dit moment lopen er tien lerende netwerken in Almere, geeft Lourens van der Leij van Leven Lang Ontwikkelen aan. Zo is vrij recent het MBO College Almere gestart met een lerend netwerk onder de docenten Nederlands van diverse opleidingen.

Gedurende minstens één jaar ontwikkelen ze gezamenlijk een aanpak, doen ze ervaring op en ontsluiten ze de opgedane kennis, bijvoorbeeld in de vorm van workshops, lesbrieven, observatiekaarten en collegiale consultaties.

Geschreven door