Nieuwe werkwijze in onderbezet gezondheidscentrum

Gezondheidscentrum De Spil in Stad gaat als eerste het tekort aan huisartsen opvangen door hulpvragen aan een team over te dragen. De Spil kampte met een nijpend huisartsentekort, nadat vier collega’s vertrokken.

Het overdragen van taken blijkt in de dagelijkse situatie te voldoen. Enkele andere centra van de Zorggroep gaan hetzelfde concept toepassen. Uiteindelijk zullen alle gezondheidscentra bij gebrek aan voldoende huisartsen dezelfde werkwijze kiezen.

Langdurige pogingen om het aantal overgebleven huisartsen aan te vullen, zijn mislukt, zegt huisarts Dennis Mulder. Hij informeerde woensdagavond de patiënten die in groten getale naar een voorlichtingsbijeenkomst kwamen.

De uit nood geboren nieuwe werkwijze houdt in dat huisartsen taken afstoten aan een basisarts die eenvoudige medische ingrepen kan uitvoeren. Deze arts mag ook medicijnen voorschrijven.

Naast een praktijkondersteuner worden in De Spil assistenten ingeschakeld voor eenvoudige medische taken. Zij kunnen ook veel voorkomende kwalen en lichte verwondingen behandelen. Complexe patiënten komen altijd bij de huisarts die ook verantwoordelijk blijft voor de medische zorg.

De nieuwe aanpak leidt ertoe dat huisartsen meer tijd voor patiënten hebben en collega’s kunnen begeleiden. Centrum De Spil staat midden in een sterk vergrijzende wijk en werd een paar jaar geleden al samengevoegd met de opgeheven praktijk De Schakel. Sindsdien heeft het centrum ruim elfduizend patiënten.

Geschreven door