Afvalsysteem al eind dit jaar aangepast

De omschakeling van het systeem met inzameling van huisafval wordt versneld. Al voor de zomervakantie moeten in een deel van Almere plastic, blikken en pakken samen met restafval in één kliko.

Het college wil de invoering van de wijziging met een half jaar versnellen. Aanvankelijk zou de verandering een jaar duren en medio volgend jaar klaar zijn.

Door die versnelling kunnen in korte tijd alle inwoners geïnformeerd worden over het nieuwe systeem. Volgens het college geeft dat meer duidelijkheid in de stad. Ook worden in korte tijd de routes van de vuilnisauto’s gewijzigd en wordt de afvalkalender aangepast.

Verwacht wordt dat alle Almeerse huishoudens aan het einde van dit jaar gebruik maken van het nieuwe systeem van afvalinzameling.

Tegen die tijd wordt voor iedereen met eigen kliko’s één bak overbodig.

Geschreven door