Gemeente worstelt met uitval vuilniswagens

De ophaaldienst voor afval kampt al een paar weken met veelvuldig defecte vuilnisauto’s. Momenteel gebeurt het bijna dagelijks dat twee van de zes auto’s buiten gebruik zijn.

De problemen vormen een zware belasting voor het personeel. Dat moet ritten inhalen gedurende de avonden of in het weekend, als de auto’s gerepareerd zijn. Ook de reparaties vergen veel extra inzet.

Volgens de gemeente komt de continuïteit van de inzameling van restafval en gft onder druk te staan. Door schaarste aan grondstoffen komt de levering van nieuwe auto’s, die al besteld zijn, in gevaar. De levertijd is sterk opgelopen. De fabrikant neemt ook geen nieuwe orders meer aan.

De stadsreiniging neemt maatregelen om de problemen weg te nemen. Zo worden extra afvalbakken aangeboden. Er komen onder meer extra verzamelbakken voor papier en karton.

De gemeente heeft ook besloten, eerder dan de bedoeling was, de gewijzigde manier van inzamelen door te voeren. In sommige woonwijken wordt dan al afgestapt van duobakken. De vuilnisauto’s die nu ingericht zijn op inzamelen van gft en restafval, worden klaargemaakt voor mono-inzameling.

Om uitval te voorkomen worden daarom zeker twee auto’s aangepast. De afvalverwerking is echter nog niet klaar voor de nascheiding van plastic uit het restafval, zoals de gemeenteraad besloot. De kosten van de maatregelen worden voor dit jaar berekend op 7 ton.

Geschreven door