Alarm van cultuurinstellingen voor bezuinigingen

Almeerse Theaterinstellingen waarschuwen de gemeenteraad voor de gevolgen van drastische bezuinigingen. De kans bestaat dat de kunstensector ruim 2 miljoen moet inleveren, wat een aantasting van de leefbaarheid tot gevolg kan hebben, zeggen zij.

Theatergroep Suburbia stelt dat het huidige culturele landschap al zeer dun is. In een brief aan de gemeenteraad voorspellen ze dat de bezuinigingen leiden tot minder voorstellingen. Directie en bestuur waarschuwen dat ook het Cultuurhuis in Buiten, de concerten in De Goede Rede en het project Kleur in Cultuur gevaar lopen.

Ook theater de Kunstlinie (foto) ziet gebeuren dat de aantrekkingskracht en leefbaarheid in het geding komen. Het culturele aanbod is essentieel voor die leefbaarheid, stellen medewerkers, bestuur en raad van toezicht.

Het aanbod moet verbreed en verdiept worden, schrijven ze. Daarbij wordt vooral gedacht aan een aanbod waarvoor Almeerders ’s avonds spontaan naar het theater gaan en het gaat dus niet over de grote producties die door het land reizen. Het gaat om een programma waarvoor je niet maanden tevoren een kaartje moet kopen.

Ze voeren aan dat cultuur geen kostenpost is. Cultuur realiseert ook economische en maatschappelijke waarde en bevordert daarmee brede welvaart, dé katalysator voor een sociaal vitale stad. Cultuur leidt ertoe dat mensen zich gelukkiger voelen en zowel mentaal als fysiek gezonder zijn en bevordert de sociale cohesie, schrijft de leiding van de Kunstlinie.

Theatergroep Suburbia voert aan dat elke euro die wordt uitgegeven aan cultuur zes keer zoveel waard is.

Geschreven door