Grote verschillen in gemeentelijke lasten: inwoner Almere meest kwijt, Urker het minst

Onlangs vielen de aanslagen voor de gemeentelijke belastingen weer op de mat. En dat je in een duurdere woning meer OZB betaalt moge bekend zijn. Maar de kosten voor afval laten ophalen en de wc doorspoelen: die zijn toch overal gelijk? Nou, niets is minder waar. Zo ben je in de gemeente Urk 514 euro per jaar kwijt aan gemeentelijke heffingen, terwijl je in Almere met 669 euro liefst 30 procent meer betaalt. Dat blijkt uit een analyse van duurzaamheidsplatform Slimster.nl op basis van onlangs gepubliceerde data door het onderzoeksinstituut COELO.

In twee Flevolandse gemeenten zijn gezinnen meer dan 600 euro per jaar kwijt aan deze twee gemeentelijke heffingen. Dat is naast Almere ook Lelystad. Urk, Dronten en de Noordoostpolder houden de schade onder de 550 euro, terwijl Zeewolde daartussenin

Kosten voor afval niet overal hetzelfde

De hoogste afvalstoffenheffing betalen inwoners van de gemeente Almere (440 euro per jaar). Dat staat in schril contrast met de 251 euro die Urker gezinnen moeten betalen. Pascal van de Beek van Slimster geeft een mogelijke verklaring: “In de ene gemeente wordt restafval bijvoorbeeld nog ‘gewoon’ opgehaald, terwijl je in de andere gemeente naar de ondergrondse container moet en per keer betaalt. Ook verschilt het bijvoorbeeld sterk of en hoeveel bouwafval je per jaar ‘gratis’ mag wegbrengen of laten ophalen. De kosten zijn ook afhankelijk van de milieustraat van de gemeente. Zo kun je in de ene gemeente ‘gewoon’ alles kosteloos brengen, terwijl je in een andere gemeente per soort afval extra moet betalen. Al met al kun je de afvalstoffenheffing in de ene gemeente dus niet een-op-een afzetten tegen de andere gemeente.”

Slimster pleit ervoor dat gemeenten de afvalstoffenheffing inzetten als stimulans voor verduurzaming. Van de Beek: “Met een variërend tariefsysteem beloon je inwoners die minder afval produceren en actief recyclen. Dit stimuleert niet alleen milieubewustzijn, maar zorgt ook voor besparingen voor de inwoners zelf. Precies waar wij ons voor inzetten.”

Verschillen in rioolheffing moeilijk verklaarbaar

Bij de rioolheffing – de kosten om afvalwater weg te spoelen – zou je tot slot minder grote verschillen verwachten. In de ene gemeente doucht of toiletteert men immers niet significant meer dan in de andere. Opmerkelijk genoeg spant Urk in dit opzicht echter juist de kroon. Hier betaalt een gezin 263 euro per jaar, terwijl een huishouden in Zeewolde met 151 euro net iets meer dan de helft daarvan kwijt is. Een sluitende verklaring is moeilijk vast te stellen. Van de Beek van Slimster doet toch een suggestie: “Het kan bijvoorbeeld zijn dat een gemeente recent veel heeft geïnvesteerd in het rioleringssysteem, wat de kosten opdrijft. Zo zie je bijvoorbeeld in Almere een tariefstijging van bijna 20 procent ten opzichte van 2023. Daarnaast kunnen de onderhoudskosten in waterrijke of dunbevolkte gebieden hoger zijn.”

Geschreven door