Speciale zorg voor jongvolwassenen met kanker in het Flevoziekenhuis

Het Flevoziekenhuis biedt sinds kort leeftijdsspecifieke zorg en ondersteuning aan jongvolwassenen met kanker. Elk jaar horen ongeveer 3.900 jongvolwassenen tussen de 18 en 39 jaar in Nederland dat zij kanker hebben. Deze zogenaamde AYA’s (adolescents & young adults) zijn in de bloei van hun leven en verliezen bij de diagnose vaak de grip op hun leven.

De AYA-zorg gaat uit van de vraag: wie ben jij en wat heb je nodig? Tijdens en ook na kanker. Het AYA-team van het Flevoziekenhuis bestaat uit zorgprofessionals die specifieke kennis hebben over kanker op jongvolwassen leeftijd.

Jongvolwassenen kampen met andere vragen dan hun oudere lotgenoten; bijvoorbeeld over het afmaken van hun studie, solliciteren bij een eerste baan, het afsluiten van een hypotheek of het stichten van een gezin. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat kankercellen zich soms anders kunnen gedragen in een jongvolwassen lichaam dan in dat van ouderen en kinderen. Ook speelt erfelijke aanleg vaker een rol bij het ontstaan van de kanker. De medische behandeling moet daarom zoveel mogelijk afgestemd worden op deze unieke patiëntgroep. AYA-zorg heeft aandacht voor al deze leeftijdsspecifieke zorgbehoeften.

AYA-zorg in het Flevoziekenhuis

“We merken echt dat de zorg voor deze groep patiënten anders is en dat we met de aansluiting bij het AYA-netwerk kunnen voorzien in de vragen en onzekerheden van jonge patiënten met kanker”, zegt Charlotte van Gulik, verpleegkundig specialist oncologie in het Flevoziekenhuis. Het AYA-team van het Flevoziekenhuis heeft regelmatig overleg met alle zorgprofessionals die betrokken zijn bij de AYA-zorg, zoals de medisch specialist en de psycholoog.

Patiënt (33): “Ik voelde mij gezien en was blij dat ik een vaste zorgverlener had op wie mijn partner en ik terug konden vallen. Anders hadden we de behandeling niet kunnen overzien en doorstaan naast ons drukke leven met gezin en baan.”

AYA Zorgnetwerk

Het AYA-team van het Flevoziekenhuis werkt nauw samen met het Amsterdam UMC en is onderdeel van het Nationaal AYA ‘Jong & Kanker’ Zorgnetwerk. Binnen dit netwerk worden AYA-zorgverleners ondersteund en geschoold, wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan naar kanker bij jongvolwassenen en expertise gedeeld. Zo blijft alle kennis en kunde over ‘kanker op AYA-leeftijd’ steeds actueel. Het AYA Zorgnetwerk is opgebouwd uit zes regionale zorgnetwerken waardoor AYA-zorg bij iedere AYA dichtbij voor handen is.

Binnen de regionale netwerken zijn er AYA-kenniscentra bij de UMC’s en het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis, waar AYA’s terecht kunnen met complexe problematiek. Het zorgnetwerk groeit omdat steeds meer ziekenhuizen en professionals uit de eerste lijn aansluiten. Samen gaan we uit van het principe: ‘Zorg, dichtbij huis als het kan, verder weg in een AYA-centrum als het moet.’

Geschreven door